Waarmerk Drempelvrij:

Het Waarmerk drempelvrij.nl is het kwaliteitsmerk waarmee toegankelijke websites in Nederland worden aangeduid. Wanneer een website voldoet aan de eisen van de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl, krijgt deze website het groene drempelvrij-waarmerk. De Stichting Waarmerk drempelvrij.nl heeft als doelstelling de toegankelijkheid van Nederlandse websites te bevorderen voor iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking en senioren.
 

Continu verbeteren:

Gemeente Woerden hecht veel waarde aan de toegankelijkheid van WoerdenWijzer.nl voor al haar bezoekers en heeft alle begrip voor de richtlijnen die zijn gesteld om het Drempelvrij waarmerk te mogen dragen. De website WoerdenWijzer.nl is op het gebied van inhoud en vormgeving mede ingericht op basis van criteria van dit waarmerk. Momenteel wordt hard aan de website gewerkt om de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid verder te verbeteren en het Drempelvrij Waarmerk te behalen.
 

Suggesties:

Het team WoerdenWijzer.nl van de gemeente Woerden en haar sociale samenwerkingspartnerspartners werken voortdurend aan het verbeteren van (de toegankelijkheid van) www.WoerdenWijzer.nl. Als u suggesties heeft voor verbetering, mail deze dan naar beheer@woerdenwijzer.nl.
 

Meer informatie:

Voor meer informatie over toegankelijkheid en het waarmerk Drempelvrij kijkt u op www.drempelvrij.nl/waarmerk.