Aanvraag bij ernstige enkelvoudige dyslexie

Heeft uw kind veel moeite met lezen en spellen? Dan weet de leraar of lerares van uw kind waarschijnlijk of het om dyslexie gaat. Vraag op school naar de gegevens uit het leerlingvolgsysteem over uw kind. Vraag ook of daar extra hulp voor is, en naar het effect daarvan. De school kan het Samenwerkingsverband vragen of uw kind bijvoorbeeld kan meedoen aan de Leeskliniek.

Vermoedt de leraar of lerares ernstige enkelvoudige dyslexie? Dan kan de school u adviseren een aanvraag te doen voor behandeling bij WoerdenWijzer. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden. Een voorwaarde is bijvoorbeeld dat uw kind op de basisschool zit. Laat u informeren door school en lees onderstaande informatie.

U kunt het aanvraagformulier downloaden via onderstaande link.

Heeft uw kind naast dyslexie ook last van een andere stoornis? Dan vragen we u niet het aanvraag formulier maar het ondersteuningsplan in te vullen.