Geloven

Als u gelovig bent, kan dit een belangrijke rol spelen in de besteding van uw vrije tijd. Er zijn in de gemeente gemeenschappen van verschillende religies. U kunt daarheen als u een dienst wilt bezoeken, wilt bidden, hulp nodig heeft of mensen wilt ontmoeten. Misschien organiseert de gemeenschap activiteiten waaraan u kunt meedoen, zoals lezingen, kinderactiviteiten of godsdienstonderwijs.