Autisme

Autisme is een verzamelnaam voor een aantal diagnoses: Autisme Spectrum Stoornis (ASS), klassiek autisme, Asperger en PDD-NOS (waaronder subgroep McDD).

Bij mensen met autisme wordt informatie op een andere manier in de hersenen verwerkt. Met autisme wordt u geboren. Het blijft gedurende uw hele leven een rol spelen. Het wordt niet veroorzaakt door de opvoeding.

Alles wat mensen met autisme zien, horen en ruiken wordt op een andere manier verwerkt. Dat brengt een andere mix van sterke en zwakke kanten met zich mee. Zo hebben mensen met autisme vaak een goed oog voor detail. Ze zijn eerlijk, recht door zee, analytisch en hardwerkend. Maar ze hebben moeite met overzicht houden en sociale contacten.  Ze hebben vaak een opvallend beperkt aantal interesses of activiteiten.

Autisme zie je niet aan de buitenkant, maar het heeft grote invloed op iemands leven. Hoe groot en op welke manier precies verschilt per persoon, en ook per levensfase. 

Er zijn mensen met autisme en een verstandelijke beperking, maar ook weer juist met een hoge intelligentie. Sommigen kunnen met de juiste begeleiding een behoorlijk zelfstandig leven leiden, anderen hebben hun leven lang veel hulp nodig.

Ruim 1% van de Nederlanders – ongeveer 190.000 mensen - heeft een vorm van autisme.

Hulp uit uw omgeving

Misschien kan iemand in uw omgeving al helpen. Zoals een familielid, een vriend of een bekende. Wilt u tips over hulp vragen aan de mensen om u heen? Kijk dan op onze pagina "Zo kan ik makkelijker hulp vragen".

De hulp kan ook letterlijk uit uw omgeving komen. Want soms woont er iemand om de hoek, die u met alle plezier kan helpen. Zonder dat u het weet. Dan is het een goed idee om uw hulpvraag op de Buurtmarktplaats te zetten. Hier kunnen alle inwoners van Woerden hulp aanbieden en vragen.

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Ondersteuning bij autisme

Heeft u hulp nodig bij het omgaan met autisme? Er zijn verschillende organisaties die u kunnen ondersteunen. Deze organisatie kunnen ook naar uw verhaal luisteren en u op weg helpen.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Ondersteuning bij autisme