Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring of de familie. Het kan bijvoorbeeld gaan om geweld tussen familieleden, tussen (ex-)partners of tussen ouder en kind.

Huiselijk geweld komt veel voor in Nederland. Het kan iedereen overkomen.

Huiselijk geweld is niet alleen lichamelijk geweld. Het kan ook gaan om vernedering, verwaarlozing, seksueel misbruik of financiële uitbuiting. Iedereen kan ermee te maken krijgen en het is altijd ingrijpend: thuis is dan geen veilige plek meer. Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen.

Voor slachtoffers van huiselijk geweld is het vaak moeilijk om de situatie te veranderen. Hulp vragen aan mensen in de omgeving kan een eerste stap zijn. Tekenen van huiselijk geweld kunnen zijn: blauwe plekken, stemmingswisselingen, agressief gedrag, slechte persoonlijke verzorging of juist overdreven nette verzorging. Maar ook rondhangen op straat, nooit huilen en hyperventilatie kunnen tekenen zijn. Vermoedt u huiselijk geweld bij iemand? Probeer dit dan met die persoon te bespreken. Lukt dit niet of kan dit niet en denkt u echt dat er iets aan de hand is? Bel Veilig thuis 0800-2000!

Hulp uit uw omgeving

Misschien kan iemand in uw omgeving al helpen. Zoals een familielid, een vriend of een bekende. Wilt u tips over hulp vragen aan de mensen om u heen? Kijk dan op onze pagina "Zo kan ik makkelijker hulp vragen".

De hulp kan ook letterlijk uit uw omgeving komen. Want soms woont er iemand om de hoek, die u met alle plezier kan helpen. Zonder dat u het weet. Dan is het een goed idee om uw hulpvraag op de Buurtmarktplaats te zetten. Hier kunnen alle inwoners van Woerden hulp aanbieden en vragen.

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Hulp bij huiselijk geweld

In een gezin of een relatie is weleens ruzie. Dat is normaal. Slaan, schelden of dagenlang zwijgen is niet normaal. Een partner die altijd controleert waar u naartoe gaat en met wie u praat, is ook niet normaal. Net als een partner of iemand anders die u dwingt tot seks.

Wordt u mishandeld of misbruikt? Kent u iemand anders die wordt mishandeld of misbruikt? Kom in actie! Praat erover met anderen en vraag om hulp. Neem contact op met Veilig Thuis via 0800-2000. Daar kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week terecht voor meldingen, vragen of informatie. Bel ook als u twijfelt!

Is er een noodsituatie? Is er direct gevaar? Bel meteen 112.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Hulp bij huiselijk geweld

Hulp bij mishandeling

Denkt u dat er bij iemand in uw omgeving sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling?

Neem dan contact op met Veilig Thuis via 0800 – 2000. Daar kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week terecht voor meldingen, vragen of informatie. Bel ook als u twijfelt!

Is er een noodsituatie? Is er direct gevaar? Bel meteen 112.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Hulp bij mishandeling