Kinderen met een bijzondere hulpvraag

Sommige kinderen hebben meer aandacht nodig om zich goed te ontwikkelen. Misschien heeft u het idee dat uw kind vastloopt. U merkt dat het niet goed gaat. Of uw kind zit niet lekker in zijn of haar vel.

Moeilijk gedrag van uw kind kan veel invloed hebben op het hele gezin. Het kan zijn dat de sfeer thuis negatief wordt. Bijvoorbeeld omdat u het gedrag van uw kind niet begrijpt. Of omdat u zelf oververmoeid bent. Of omdat uw kind heel veel aandacht vraagt.

Het gedrag van uw kind kan allerlei oorzaken hebben. Er zijn vele vormen van hulp beschikbaar. Ook als uw kind een ziekte heeft, kunt u hulp krijgen om hiermee om te gaan.

Hulp uit uw omgeving

Misschien kan iemand in uw omgeving al helpen. Zoals een familielid, een vriend of een bekende. De hulp kan ook letterlijk uit uw omgeving komen. Want soms woont er iemand om de hoek, die u met alle plezier kan helpen. Wilt u tips over hulp vragen aan de mensen om u heen? Kijk dan op onze pagina "Zo kan ik makkelijker hulp vragen".

Vindt u het prettig als een onafhankelijk persoon, met kennis van zaken, u helpt bij het zoeken naar de goede antwoorden? Dan kan een onafhankelijk cliëntondersteuner u goed helpen.

Binnen de gemeente Woerden zijn er ook veel vrijwilligers die u kunnen helpen. Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met de Welzijnscoaches van WoerdenWijzer via telefoon 0348 - 428 600. Heeft u professionele ondersteuning nodig vanuit de Wmo of de Jeugdwet, dan vult u een ondersteuningsplan in.

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Hoogbegaafdheid bij kinderen

Hoogbegaafd betekent dat iemand erg slim is. Hoogbegaafdheid gaat niet alleen over intelligentie. Ook creativiteit en doorzettingsvermogen spelen een rol. Een slim kind is dus niet altijd hoogbegaafd.

Als u denkt dat uw kind hoogbegaafd is, kunt u uw kind laten testen. Vraag de school van uw kind om advies.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Hoogbegaafdheid bij kinderen

Kinderen met een beperking

Is uw kind geboren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking? Of heeft uw kind dit op latere leeftijd gekregen? Dat kan veel invloed hebben op het dagelijks leven van uw kind en van uzelf. Als ouder of verzorger bent u misschien op zoek naar informatie en advies, of naar hulp en zorg. Misschien wilt u praten met andere ouders of verzorgers van kinderen met een beperking. Of zoekt u speel- of spelactiviteiten voor uw kind.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Kinderen met een beperking

Kinderen met een gedragsprobleem

Heeft uw kind gedragsproblemen? Dat kan veel invloed hebben op het dagelijks leven van uw kind en van uzelf. Als ouder of verzorger zoekt u misschien informatie en advies, of hulp en ondersteuning. Misschien wilt u praten met andere ouders of verzorgers van kinderen met gedragsproblemen.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Kinderen met een gedragsprobleem

Weerbaarheid en psychische klachten bij kinderen

Is uw kind bang of verlegen? Heeft uw kind faalangst of psychische klachten? Dit kan veel invloed hebben op het dagelijks leven van uw kind en van uzelf. Als ouder of verzorger bent u misschien op zoek naar informatie en advies, of zoekt u hulp. Misschien wilt u praten met andere ouders of verzorgers van kinderen met dezelfde problemen.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Weerbaarheid en psychische klachten bij kinderen

Medische dagopvang

Een medisch kinderdagverblijf verzorgt dagopvang voor kinderen van 0 tot 7 jaar met een ernstige achterstand in hun ontwikkeling. Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind? Of heeft uw kind een ernstige achterstand? Op de website van Regelhulp van de Rijksoverheid vindt u informatie en advies over passende dagopvang.

 

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Medische dagopvang

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor peuters en kleuters met extra aandacht voor de ontwikkeling van uw kind. Dit wordt aangeboden op de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Kinderen leren spelenderwijs over taal, beweging, contact met andere kinderen en meer.

Voorschoolse educatie is er voor kinderen met een (mogelijke) taalachterstand van 2,5 jaar tot 4 jaar.

Vroegschoolse educatie is er voor kinderen van 4 tot 6 jaar.

Het consultatiebureau van het Centrum voor Jeugd en Gezin bekijkt welke kinderen geholpen kunnen worden met VVE.

 

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Ondersteuning bij autisme

Heeft u hulp nodig bij het omgaan met autisme? Er zijn verschillende organisaties die u kunnen ondersteunen. Deze organisatie kunnen ook naar uw verhaal luisteren en u op weg helpen.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Ondersteuning bij autisme

Vragen over opvoeden

Heeft u vragen over de opvoeding van uw kind? Vindt u opvoeden soms lastig? Loopt u tegen dingen aan in uw thuissituatie of op school? Er zijn allerlei organisaties die u hierbij verder kunnen helpen. Hier kunnen ouders en kinderen terecht met vragen over opgroeien en opvoeden.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Vragen over opvoeden

Passend en speciaal onderwijs

Volgens de Wet Passend Onderwijs moeten scholen ieder kind passend onderwijs geven. Sommige kinderen hebben op school extra hulp en begeleiding nodig, bijvoorbeeld vanwege dyslexie of gedragsproblemen. Andere kinderen hebben juist meer uitdaging nodig. Bijvoorbeeld schoolwerk op een hoger niveau. Soms heeft een kind speciaal basisonderwijs of speciaal voorgezet onderwijs nodig.

Denkt u dat uw kind extra hulp nodig heeft op het gebied van onderwijs? Neem contact op met de school van uw kind. Zij kunnen hulp inschakelen.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Passend en speciaal onderwijs

Hulp bij pleegzorg

Er zijn verschillende organisaties die kunnen helpen bij pleegzorg en alles wat daarbij komt kijken.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Hulp bij pleegzorg

Hulp bij problemen op school

Lopen er dingen niet goed op school? Zit uw kind niet goed in zijn vel? Helpt een gesprek met de leerkracht van uw kind niet of is er meer aan de hand? Er zijn verschillende organisaties die u verder kunnen helpen.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Hulp bij problemen op school