Problemen op school

Soms gaat het op school niet zo goed met uw kind. Of minder goed dan u graag zou willen. Bijvoorbeeld omdat uw kind een beperking heeft. Of omdat er problemen thuis zijn.

Vaak kunt u problemen op school zelf oplossen. Bijvoorbeeld door met uw kind te praten. Of door hulp en advies te vragen van andere ouders, van vrienden of familie. Ook op school zijn mensen die u kunnen helpen. Praat met de leerkracht van uw kind. Als uw kind op het voortgezet onderwijs zit, kunt u contact zoeken met de mentor. Of met een leraar, waar uw kind een goede band mee heeft.

Hulp uit uw omgeving

Misschien kan iemand in uw omgeving al helpen. Zoals een familielid, een vriend of een bekende. De hulp kan ook letterlijk uit uw omgeving komen. Want soms woont er iemand om de hoek, die u met alle plezier kan helpen. Wilt u tips over hulp vragen aan de mensen om u heen? Kijk dan op onze pagina "Zo kan ik makkelijker hulp vragen".

Vindt u het prettig als een onafhankelijk persoon, met kennis van zaken, u helpt bij het zoeken naar de goede antwoorden? Dan kan een onafhankelijk cliëntondersteuner u goed helpen.

Ook zijn er diverse vrijwilligersorganisaties die u kunnen helpen. Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met de Welzijnscoaches van WoerdenWijzer via telefoon 0348 - 428 600. Heeft u professionele ondersteuning nodig vanuit de Wmo of de Jeugdwet, dan vult u een ondersteuningsplan in.

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Verzuim

Als kinderen of jongeren niet voldoen aan de leerplicht, heet dat verzuim. De school kan de leerplichtconsulent inschakelen. De leerplichtconsulent kan meedenken met de situatie. Soms wordt een waarschuwing of boete gegeven. Soms is er meer aan de hand. De leerplichtconsulent kan dan meedenken over een oplossing.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Verzuim

Hoogbegaafdheid bij kinderen

Hoogbegaafd betekent dat iemand erg slim is. Hoogbegaafdheid gaat niet alleen over intelligentie. Ook creativiteit en doorzettingsvermogen spelen een rol. Een slim kind is dus niet altijd hoogbegaafd.

Als u denkt dat uw kind hoogbegaafd is, kunt u uw kind laten testen. Vraag de school van uw kind om advies.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Hoogbegaafdheid bij kinderen

Hulp bij problemen op school

Lopen er dingen niet goed op school? Zit uw kind niet goed in zijn vel? Helpt een gesprek met de leerkracht van uw kind niet of is er meer aan de hand? Er zijn verschillende organisaties die u verder kunnen helpen.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Hulp bij problemen op school

Passend en speciaal onderwijs

Volgens de Wet Passend Onderwijs moeten scholen ieder kind passend onderwijs geven. Sommige kinderen hebben op school extra hulp en begeleiding nodig, bijvoorbeeld vanwege dyslexie of gedragsproblemen. Andere kinderen hebben juist meer uitdaging nodig. Bijvoorbeeld schoolwerk op een hoger niveau. Soms heeft een kind speciaal basisonderwijs of speciaal voorgezet onderwijs nodig.

Denkt u dat uw kind extra hulp nodig heeft op het gebied van onderwijs? Neem contact op met de school van uw kind. Zij kunnen hulp inschakelen.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Passend en speciaal onderwijs

Hulp bij pesten

Er zijn verschillende organisaties die kunnen helpen bij pesten. Daarnaast kun je op internet veel tips vinden tegen pesten. Een cursus zelfverdediging of een weerbaarheidstraining kan helpen om uw kind sterker en minder onzeker te laten voelen.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Hulp bij pesten

Vragen over opvoeden

Heeft u vragen over de opvoeding van uw kind? Vindt u opvoeden soms lastig? Loopt u tegen dingen aan in uw thuissituatie of op school? Er zijn allerlei organisaties die u hierbij verder kunnen helpen. Hier kunnen ouders en kinderen terecht met vragen over opgroeien en opvoeden.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Vragen over opvoeden

Huiswerkbegeleiding

Heeft uw kind moeite met huiswerk maken? Of zijn er vakken waar hij minder goed in is? Misschien kan de school helpen om een oplossing te vinden. Praat eens met de mentor of andere leerkracht van uw kind.

Is uw kind hier niet genoeg mee geholpen? Er zijn verschillende organisaties die kunnen helpen met bijles en huiswerkbegeleiding.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Huiswerkbegeleiding