Scheiden en daarna

Hebben u en uw partner besloten om te scheiden? Dit is een grote beslissing. Als u gaat scheiden, moet u veel dingen regelen. Hoe lastig dat soms ook is. U moet afspreken wie waar gaat wonen. U moet de spullen verdelen. Maar bijvoorbeeld ook afspraken maken over uw pensioen. Probeer zoveel mogelijk samen te regelen. Of spreek duidelijk af wie wat regelt. Leg alle afspraken vast om misverstanden te voorkomen.

Heeft u kinderen, dan moet u ook afspreken hoe u de zorg en de opvoeding verdeelt. Voor kinderen jonger dan 18 jaar bent u verplicht om samen een ouderschapsplan op te stellen. Daarin legt u alle afspraken vast over de zorg voor uw kinderen. 

Ook voor kinderen is een scheiding vaak ingrijpend en heftig. Misschien zijn uw kinderen verdrietig of angstig. Of voelen ze zich schuldig. U kunt uw kinderen tijdens en na de scheiding helpen door voldoende aandacht te hebben voor hun gevoelens. Speel in op signalen die ze geven. Laat uw kinderen weten dat de scheiding niet aan hen ligt. Vertel hen dat u en uw partner nog evenveel van hen houden.

Hulp uit uw omgeving

Misschien kan iemand in uw omgeving al helpen. Zoals een familielid, een vriend of een bekende. De hulp kan ook letterlijk uit uw omgeving komen. Want soms woont er iemand om de hoek, die u met alle plezier kan helpen. Wilt u tips over hulp vragen aan de mensen om u heen? Kijk dan op onze pagina "Zo kan ik makkelijker hulp vragen".

Vindt u het prettig als een onafhankelijk persoon, met kennis van zaken, u helpt bij het zoeken naar de goede antwoorden? Dan kan een onafhankelijk cliëntondersteuner u goed helpen.

Binnen de gemeente Woerden zijn er ook veel vrijwilligers die u kunnen helpen. Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met de Welzijnscoaches van WoerdenWijzer via telefoon 0348 - 428 600. Heeft u professionele ondersteuning nodig vanuit de Wmo of de Jeugdwet, dan vult u een ondersteuningsplan in.

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Onafhankelijke hulp bij scheiding

Een scheidingsbemiddelaar, scheidingscoach of scheidingsmediator kan u helpen om op een goede manier uit elkaar te gaan. Een mediator helpt u om duidelijke afspraken met elkaar te maken. Dat kan veel spanning en ruzie voorkomen.
Neem de tijd om een goede mediator te zoeken. Vaak kunt u een vrijblijvende eerste afspraak maken. Zoek naar iemand waar u beiden een klik mee heeft.

Soms heeft u voor een scheiding een advocaat nodig. Dat hangt van uw situatie af. Sommige mediators zijn ook advocaat. U kunt ook apart een advocaat inschakelen.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Onafhankelijke hulp bij scheiding

Ouderschapsplan en omgangsregeling

Gaat u scheiden en heeft u kinderen jonger dan 18 jaar? Dan moet u een ouderschapsplan maken. Hierin legt u samen vast hoe u de zorg en de opvoeding van uw kinderen na de scheiding regelt. U spreekt ook af wanneer de kinderen bij de vader zijn en wanneer ze bij de moeder zijn. Kinderen hebben namelijk het recht om regelmatig bij beide ouders te zijn. Beide ouders hebben ook de plicht om regelmatig bij hun kinderen te zijn. In het ouderschapsplan komen ook afspraken over de kinderalimentatie. Dat is de verdeling van de kosten van het levensonderhoud van de kinderen. Bijvoorbeeld de kosten van eten, drinken, kleding en school.

Wilt u zelf een ouderschapsplan maken? Op internet vindt u verschillende voorbeelden. Als u er samen en met hulp niet uitkomt, dan kunt u de rechter vragen om een beslissing te nemen. De rechter kan dan advies vragen aan de Raad voor de Kinderbescherming.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Ouderschapsplan en omgangsregeling

Emotionele hulp bij scheiding

Een scheiding is een gebeurtenis met grote gevolgen. Door een scheiding verandert er veel in uw eigen leven, maar ook in het leven van uw partner en kinderen. Heeft u behoefte aan emotionele hulp tijdens of na uw scheiding? Of hebben uw kinderen hulp en begeleiding nodig? Het is belangrijk dat u met iemand anders kunt praten over uw gevoelens. Vaak kunt u terecht bij familie, vrienden of kennissen. Is dat niet mogelijk? Of praat u liever met iemand anders? Dan kunt u de hulp inroepen van een maatschappelijk werker, of van een psycholoog of jeugdpsycholoog.

Wilt u een gesprek met een maatschappelijk werker? Dan kunt u contact opnemen met Kwadraad. Deze organisatie verzorgt ook groepscursussen voor ouders, kinderen en jongeren die met een scheiding te maken krijgen.

Voor een gesprek met een volwassenenpsycholoog heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Voor een verwijzing naar een jeugdpsycholoog kunt u ook bij de gemeente terecht.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Emotionele hulp bij scheiding

Niet jouw taak!

Scheiden is niet de taak van kinderen. In dit filmpje wordt uitgelegd dat kinderen niet verantwoordelijk zijn voor het geluk van hun ouders.