Dagbesteding

Het is goed voor een mens om de dag zinvol te besteden. Dit kan van alles zijn. Zoals werken, vrijwilligerswerk of zorgen voor een gezin.

Het kan zijn dat het u niet lukt te werken of een daginvulling te hebben. Heeft u hier wel behoefte aan? Dan kan WoerdenWijzer helpen. Er zijn verschillende vormen van dagbesteding. Hierbij wordt gekeken naar persoonlijke wensen en mogelijkheden. Ook bestaat de mogelijkheid om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Verder kan er dagbesteding ingezet worden ter ontlasting van de mantelzorger, bijvoorbeeld bij dementie. 

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Betaald werk vinden met een beperking

Heeft u een beperking en wilt u graag werken? Het is belangrijk om werk te zoeken dat past bij uw talenten en mogelijkheden. Een beperking hoeft geen probleem te zijn. Er zijn veel banen waar je kan werken met een beperking.

Het kan zijn dat uw werkplek moet worden aangepast of u heeft extra begeleiding nodig. Misschien kunt u alleen langzaam werken. Bespreek de mogelijkheden met uw werkgever.  

Werkgevers denken soms dat mensen met een beperking extra geld kosten. Hier zijn regelingen voor. Bijvoorbeeld een loonkostensubsidie en een no risk polis. Werkgevers hoeven dus geen extra kosten te maken.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Betaald werk vinden met een beperking

Medische dagopvang

Een medisch kinderdagverblijf verzorgt dagopvang voor kinderen van 0 tot 7 jaar met een ernstige achterstand in hun ontwikkeling. Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind? Of heeft uw kind een ernstige achterstand? Op de website van Regelhulp van de Rijksoverheid vindt u informatie en advies over passende dagopvang.

 

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Medische dagopvang

Vrijwilligerswerk vinden

Wilt u vrijwilligerswerk doen? Twijfelt u over wat het beste bij u past? Wilt u weten welke vacatures voor vrijwilligerswerk er zijn? Er zijn organisaties in de gemeente die u daarbij kunnen helpen.

 

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Vrijwilligerswerk vinden

Ondersteuning bij dementie

Heeft u het vermoeden dat u of een ander last heeft van dementie. Neem dan contact op met uw huisarts. Op internet vindt u veel informatie als u advies zoekt om met dementie om te gaan.

Bent u mantelzorger? Vergeet niet dat er voor u ook veel hulp beschikbaar is. Zorg er voor dat u ook tijd heeft voor uzelf.

 

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Ondersteuning bij dementie

Activiteiten

Heeft u behoefte aan meer activiteiten? Dat kan ook als u een beperking heeft. Bij verschillende organisaties kunt u aan allerlei activiteiten meedoen. Dagactiviteiten helpen bij het leggen van contacten, zijn leerzaam en goed voor de persoonlijke ontwikkeling. Ook op het gebied van sporten en bewegen zijn er mogelijkheden. Bent u mantelzorger? Dan zijn deze activiteiten misschien interessant voor degene die u verzorgt. Dat geeft u als mantelzorger wat tijd voor uzelf.

U kunt meedoen aan groepsactiviteiten of kiezen voor individuele activiteiten. Hierbij wordt rekening gehouden met iemands beperking, maar ook vooral gekeken naar iemands interesses en mogelijkheden.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Activiteiten

Dagbesteding met een indicatie/verwijzing

U wilt graag uw dag zinvol organiseren, u wilt uzelf verder ontwikkelen en ontdekken waar uw kracht en talenten liggen. Of u wilt graag in contact komen met andere mensen en samen activiteiten ondernemen.

Soms lukt dit niet in de vorm van een betaalde baan of vrijwilligerswerk. Of u vindt het moeilijk om een daginvulling te organiseren met vrijwilligers of met familie, vrienden of kennissen.

Dan kunt u misschien terecht bij verschillende organisaties voor dagbesteding. Met begeleiding van professionele begeleiders. U heeft voor deze dagbestedingsplekken wel een indicatie van WoerdenWijzer nodig.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Dagbesteding met een indicatie/verwijzing