Dementie

Dementie is een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen in de hersenen. Er zijn meer dan vijftig verschillende ziektes die dementie veroorzaken. De bekendste is de ziekte van Alzheimer.

Mensen met dementie hebben vaak last van een of meer van bijvoorbeeld geheugenstoornissen, taalproblemen in woord of schrift (afasie),

 • Problemen met het uitvoeren van ingewikkelde handelingen (apraxie)
 • Problemen met het herkennen van voorwerpen (agnosie)
 • Problemen met logisch denken, plannen, organiseren en uitvoeren van activiteiten
 • Aandachts- of concentratieproblemen
 • Minder snel informatie begrijpen of kunnen verwerken
 • Stoornissen in het denken in beelden of het tekenen van voorwerpen

Er is pas sprake van dementie als bovenstaande kenmerken in ernst toenemen en niet door een ander ziektebeeld te verklaren zijn, zoals een delier, een depressie of schizofrenie.

Heeft u te maken met dementie in uw omgeving? Dit heeft vaak grote gevolgen. Er zijn veel organisaties die u kunnen ondersteunen en helpen. U vindt de organisaties via 'ondersteuning bij dementie'.

Hulp uit uw omgeving

Misschien kan iemand in uw omgeving al helpen. Zoals een familielid, een vriend of een bekende. De hulp kan ook letterlijk uit uw omgeving komen. Want soms woont er iemand om de hoek, die u met alle plezier kan helpen. Wilt u tips over hulp vragen aan de mensen om u heen? Kijk dan op onze pagina "Zo kan ik makkelijker hulp vragen".

Vindt u het prettig als een onafhankelijk persoon, met kennis van zaken, u helpt bij het zoeken naar de goede antwoorden? Dan kan een onafhankelijk cliëntondersteuner u goed helpen.

Binnen de gemeente Woerden zijn er ook veel vrijwilligers die u kunnen helpen. Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met de Welzijnscoaches van WoerdenWijzer via telefoon 0348 - 428 600. Heeft u professionele ondersteuning nodig vanuit de Wmo of de Jeugdwet, dan vult u een ondersteuningsplan in.

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Huishoudelijke hulp

Het is prettig om in een schoon huis te wonen. Heeft u hulp nodig bij het huishouden? Op internet vindt u handige tips om het huishouden makkelijker te maken. Er zijn bijvoorbeeld hulpmiddelen te koop die hierbij helpen. Zoals schoonmaakspullen met een lange steel of speciale grepen. Ook kan een ergotherapeut meedenken over manieren om zoveel mogelijk zelf te doen in huis.

Heeft u hulp nodig bij het huishouden? Kunt u niet bij een bekende terecht? Dan kunt u zelf een hulp inhuren om tegen betaling in het huishouden te helpen.

Kunt u zelf geen hulp vinden? Misschien kunt u huishoudelijke hulp krijgen vanuit de Wmo. Neem dan contact op met de gemeente. Uw gemeente zoekt samen met u naar een passende oplossing.

Voor hulp bij het huishouden betaalt u een eigen bijdrage in de vorm van het abonnementstarief.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Huishoudelijke hulp

Ondersteuning bij dementie

Heeft u het vermoeden dat u of een ander last heeft van dementie? Neem dan contact op met uw huisarts. Op internet vindt u veel informatie als u advies zoekt om met dementie om te gaan.

Bent u mantelzorger? Vergeet niet dat er voor u ook veel hulp beschikbaar is. Zorg er voor dat u ook tijd heeft voor uzelf.

 

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Ondersteuning bij dementie

Ondersteuning voor mantelzorgers

Als mantelzorger moet u vaak van alles weten en regelen. Dat is niet altijd makkelijk. Er zijn diverse organisatie die u met raad en daad bij kunnen staan. Denk hierbij aan advies en informatie, juridische hulp, maar ook een luisterend oor.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Ondersteuning voor mantelzorgers

Advies van een cliëntondersteuner

Heeft u vragen over zorg, jeugd of werk? Wilt u daarover onafhankelijk advies? Of zoekt u iemand die u helpt bij het voorbereiden van een gesprek bij de gemeente of het UWV? Dan kunt u gratis terecht bij een cliëntondersteuner. Dat is iemand die u helpt met vragen over allerlei onderwerpen, zoals:

Wmo:

 • informatie, advies en meegaan bij een gesprek met het sociaal wijkteam
 • uw persoonlijke plan invullen en evalueren
 • informatie en advies over een persoonsgebonden budget (pgb)

Jeugd:

 • herindicaties, informatie en advies over een pgb
 • de invulling van zorg, zoals behandeling aan huis
 • het vinden van een passend logeeradres

Participatie en werk:

 • uw gesprek bij het UWV of de gemeente
 • wet- en regelgeving rondom participatie
 • het vinden van passend vrijwilligerswerk

Meer informatie vindt u op de pagina over de onafhankelijke cliëntondersteuning.

 

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Advies van een cliëntondersteuner

10 signalen van dementie

In deze korte video worden 10 signalen van dementie beschreven.