Hulp en zorg in de laatste levensfase

Zorgt u voor iemand die niet lang meer te leven heeft? Of bent u zelf in de laatste fase van uw leven? Misschien heeft u in die moeilijke periode extra zorg en hulp nodig. Vaak kunt u thuis extra zorg krijgen. Of de laatste fase doorbrengen in een andere omgeving met een huiselijke sfeer, zoals een hospice.

Heeft u een dierbare verloren? Dat is zeer ingrijpend. Rouwen is heel normaal. Het is fijn als u terecht kunt bij familie, vrienden of kennissen. Misschien heeft u meer hulp nodig om met het verlies om te gaan. En wilt u er graag met andere mensen over praten. Dat kan op verschillende manieren. 

Hulp uit uw omgeving

Misschien kan iemand in uw omgeving al helpen. Zoals een familielid, een vriend of een bekende. Wilt u tips over hulp vragen aan de mensen om u heen? Kijk dan op onze pagina "Zo kan ik makkelijker hulp vragen".

De hulp kan ook letterlijk uit uw omgeving komen. Want soms woont er iemand om de hoek, die u met alle plezier kan helpen. Zonder dat u het weet. Dan is het een goed idee om uw hulpvraag op de Buurtmarktplaats te zetten. Hier kunnen alle inwoners van Woerden hulp aanbieden en vragen.

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Mantelzorg tijdelijk overdragen (respijtzorg)

Wordt de mantelzorg u even teveel? Dan kunt u gebruik maken van respijtzorg. Dat betekent dat iemand anders uw mantelzorg tijdelijk overneemt. U heeft dan tijd voor andere dingen. Voor respijtzorg kunt u bij verschillende organisaties terecht.

Een andere vorm van respijtzorg is het logeerverblijf. Uw naaste kan hier een aantal dagen doorbrengen. Voorbeelden van logeerverblijven zijn een zorghotel, zorgpension en een hospice.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Mantelzorg tijdelijk overdragen (respijtzorg)

Informatie over de laatste levensfase

Wilt u meer weten over de laatste levensfase? Bijvoorbeeld over het bespreekbaar maken van de dood, of over contact met lotgenoten? Daarvoor kunt u op verschillende websites terecht.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Informatie over de laatste levensfase

Hulp en zorg aan huis tijdens de laatste levensfase

Kent u iemand in de laatste levensfase die thuis wil sterven? Wilt u zelf in uw vertrouwde omgeving sterven? Tijdens de laatste levensfase is meestal veel hulp nodig. Familie, vrienden en kennissen kunnen deze hulp vaak geven.

Voor extra hulp of zorg kunt u ook vrijwilligers vragen. Gespecialiseerde vrijwilligers helpen u en uw naasten bij terminale zorg. Terminale zorg is de zorg in de periode vlak voordat iemand overlijdt. Dat is bijvoorbeeld 24-uurszorg of nachtzorg. Terminale zorg kunt u thuis krijgen, of buitenshuis in een hospice.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Hulp en zorg aan huis tijdens de laatste levensfase

Verblijf in een hospice

Kunt u uw laatste levensfase niet in uw eigen huis doorbrengen? Kent u iemand waarbij dat niet kan? Misschien kunt u dan naar een hospice. Een hospice is een verblijf voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Zij kunnen in een hospice rustig afscheid nemen van het leven.

Een hospice is een vriendelijke en huiselijke omgeving. Met veel persoonlijke aandacht en kleinschalige zorg. Er is ook ruimte om familie en vrienden te ontvangen. In Woerden is er een hospice van Stichting de Mantelmeeuw.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Verblijf in een hospice

Hulp en advies bij rouw

Heeft u een dierbare verloren? Wilt u daarover praten en kunt u niet (voldoende) terecht bij familie, vrienden of kennissen?

U kunt hiervoor terecht bij verschillende organisaties.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Hulp en advies bij rouw

Maatschappelijk werk

Heeft u relatieproblemen, opvoedvragen of zijn er spanningen in het gezin? Of heeft u schulden of problemen met rouwverwerking? Dat worden psychosociale problemen genoemd. Het maatschappelijk werk kan u op weg helpen, zodat u weer grip krijgt op uw situatie. Samen met u bekijkt de maatschappelijk werker welke oplossing er voor uw hulpvraag is. U bespreekt ook of mensen in uw omgeving u kunnen helpen. De maatschappelijk werker kan informatie en advies geven over allerlei regelingen, maar ook praktische ondersteuning. U kunt er terecht voor een luisterend oor en tips om met uw situatie om te gaan. De maatschappelijk werker schakelt deskundige hulp in als dat nodig is.

Naast persoonlijke begeleiding zijn er ook groepsgesprekken en trainingen. Het kan prettig zijn om ervaringen met elkaar te delen, steun te ervaren en problemen samen te (h)erkennen.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Maatschappelijk werk