Kortdurend verblijf en respijtzorg

Bent u mantelzorger van een familielid of vriend? Of heeft u een kind met beperkingen? Misschien bent u soms toe aan rust en heeft u behoefte aan tijd voor u zelf. Of voor de rest van het gezin. Dan kan er vaak vervangende hulp geregeld worden. 

U kunt bijvoorbeeld via logeeropvang de zorg een tijdje overdragen aan professionals in een zorginstelling. De instelling biedt begeleiding, verpleging en persoonlijke verzorging. En vaak zijn er activiteiten. Er is ook logeeropvang voor kinderen die veel zorg nodig hebben. In een logeerhuis kunnen ze een paar dagen logeren. Bijvoorbeeld 2 dagen per week. Hulpverleners nemen de zorg voor uw kind over. Zodat u op adem kunt komen.

U kunt ook respijtzorg thuis ontvangen. De hulp en zorg thuis kan verzorgd worden door zorgprofessionals of door vrijwilligers. In principe neemt de respijt-verzorger alle zorgtaken over. Indien er andere professionele zorg geregeld is, zoals thuiszorg, dagopvang, therapieën dient dit tijdens de vervanging gewoon door te gaan. Het kan ook gebeuren dat dat het nodig is om bijv. de thuiszorg tijdelijk uit te breiden.

De respijtzorg kan eenmalig zijn, of op regelmatige basis.

Hulp uit uw omgeving

Misschien kan iemand in uw omgeving al helpen. Zoals een familielid, een vriend of een bekende. De hulp kan ook letterlijk uit uw omgeving komen. Want soms woont er iemand om de hoek, die u met alle plezier kan helpen. Wilt u tips over hulp vragen aan de mensen om u heen? Kijk dan op onze pagina "Zo kan ik makkelijker hulp vragen".

Vindt u het prettig als een onafhankelijk persoon, met kennis van zaken, u helpt bij het zoeken naar de goede antwoorden? Dan kan een onafhankelijk cliëntondersteuner u goed helpen.

Ook zijn er diverse vrijwilligersorganisaties die u kunnen helpen. Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met de Welzijnscoaches van WoerdenWijzer via telefoon 0348 - 428 600. Heeft u professionele ondersteuning nodig vanuit de Wmo of de Jeugdwet, dan vult u een ondersteuningsplan in.

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Zorg tijdelijk overdragen (respijtzorg)

Geeft u mantelzorg aan bijvoorbeeld uw kind, partner of ouder? Dan komt u misschien in aanmerking voor respijtzorg (vervangende zorg). Respijtzorg betekent dat iemand anders even de zorg van u overneemt. Bijvoorbeeld als u op vakantie gaat, of als de belasting te zwaar is. Soms is structurele vervangende zorg mogelijk: u heeft dan bijvoorbeeld één of twee dagen per week geen zorgtaken omdat degene voor wie u zorgt bijvoorbeeld naar een dagopvang gaat. Respijtzorg is bedoeld om u als mantelzorger te ontlasten, zodat u de zorgtaken beter kunt volhouden.

Er zijn verschillende vormen van respijtzorg. Denk daarbij aan opvang buitenshuis, zoals dagopvang of logeeropvang. Maar ook hulp thuis is mogelijk. Bijvoorbeeld begeleiding of persoonlijke zorg. Het kan gaan om professionele zorg, maar ook vrijwilligerszorg.

Professionele respijtzorg kan worden vergoed door de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Zorg tijdelijk overdragen (respijtzorg)

Huishoudelijke hulp

Het is prettig om in een schoon huis te wonen. Heeft u hulp nodig bij het huishouden? Op internet vindt u handige tips om het huishouden makkelijker te maken. Er zijn bijvoorbeeld hulpmiddelen te koop die hierbij helpen. Zoals schoonmaakspullen met een lange steel of speciale grepen. Ook kan een ergotherapeut meedenken over manieren om zoveel mogelijk zelf te doen in huis.

Heeft u hulp nodig bij het huishouden? Kunt u niet bij een bekende terecht? Dan kunt u zelf een hulp inhuren om tegen betaling in het huishouden te helpen.

Kunt u zelf geen hulp vinden? Misschien kunt u huishoudelijke hulp krijgen vanuit de Wmo. Neem dan contact op met de gemeente. Uw gemeente zoekt samen met u naar een passende oplossing.

Voor hulp bij het huishouden betaalt u een eigen bijdrage in de vorm van het abonnementstarief.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Huishoudelijke hulp

Ondersteuning voor mantelzorgers

Als mantelzorger moet u vaak van alles weten en regelen. Dat is niet altijd makkelijk. Er zijn diverse organisatie die u met raad en daad bij kunnen staan. Denk hierbij aan advies en informatie, juridische hulp, maar ook een luisterend oor.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Ondersteuning voor mantelzorgers