Mantelzorg

Helpt u iemand met een ziekte of een beperking? Bijvoorbeeld met wassen en aankleden, helpen bij het eten, de dag goed laten verlopen, medicijngebruik? Als u een persoonlijke band heeft met degene voor wie u zorgt en u krijgt er niet voor betaald, heet dat mantelzorg. Bijvoorbeeld als u zorgt voor uw partner, kind, ouders of buren.

Als mantelzorger bent u erg belangrijk voor de persoon voor wie u zorgt. En zorgen voor iemand van wie je houdt, doe je met liefde. Maar het zorgen is niet altijd even makkelijk, vooral als de zorg langer duurt en intensief is.

U kunt ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld met een tijdelijke overname van de zorg door een vrijwilliger of beroepskracht. Dit heet respijtzorg. Ook worden er activiteiten georganiseerd waarbij u andere mantelzorgers kunt ontmoeten en ervaringen kunt uitwisselen.

De gemeente waardeert mantelzorgers. Daarom is er de mantelzorgwaardering. Mantelzorgers kunnen zich hier zelf voor opgeven bij de gemeente.

 

 

Hulp uit uw omgeving

Misschien kan iemand in uw omgeving al helpen. Zoals een familielid, een vriend of een bekende. Wilt u tips over hulp vragen aan de mensen om u heen? Kijk dan op onze pagina "Zo kan ik makkelijker hulp vragen".

De hulp kan ook letterlijk uit uw omgeving komen. Want soms woont er iemand om de hoek, die u met alle plezier kan helpen. Zonder dat u het weet. Dan is het een goed idee om uw hulpvraag op de Buurtmarktplaats te zetten. Hier kunnen alle inwoners van Woerden hulp aanbieden en vragen.

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Mantelzorg tijdelijk overdragen (respijtzorg)

Wordt de mantelzorg u even teveel? Dan kunt u gebruik maken van respijtzorg. Dat betekent dat iemand anders uw mantelzorg tijdelijk overneemt. U heeft dan tijd voor andere dingen. Voor respijtzorg kunt u bij verschillende organisaties terecht.

Een andere vorm van respijtzorg is het logeerverblijf. Uw naaste kan hier een aantal dagen doorbrengen. Voorbeelden van logeerverblijven zijn een zorghotel, zorgpension en een hospice.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Mantelzorg tijdelijk overdragen (respijtzorg)

Andere mantelzorgers ontmoeten

Elkaar kunnen ontmoeten in een open en gemoedelijke sfeer. Ontdekken dat u niet de enige bent. Samen praten over wat u meemaakt en hoe u zich daarbij voelt. En u begrepen voelen. Daar gaat het om bij het ontmoeten van andere mantelzorgers.

Daarnaast wordt vaak informatie over diverse thema’s of onderwerpen aangeboden. De informatie kan worden verzorgd door deskundigen, maar ook door de bezoekers zelf.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Andere mantelzorgers ontmoeten

Waardering voor mantelzorgers

Mensen die zorgen voor een ander zijn onmisbaar in onze samenleving. Samen met Welzijn Woerden zet de gemeente Woerden ieder jaar alle mantelzorgers graag in het zonnetje.

De mantelzorgwaardering is er voor iedereen in de gemeente Woerden die in een kalenderjaar gedurende 3 maanden, minimaal 4 uur per week voor iemand heeft gezorgd. Mantelzorg is onbetaalde zorg voor zieke of gehandicapte familieleden of vrienden. Het gaat bij mantelzorg om intensieve zorg voor langere tijd. Voorbeelden zijn: uit bed helpen, maaltijden verzorgen, helpen bij de administratie of intensieve begeleiding naar ziekenhuis of revalidatiebezoeken.

Aanmelden kan ieder jaar tussen 1 oktober tot en met 31 december via Welzijn Woerden.

 

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Waardering voor mantelzorgers

Ondersteuning voor mantelzorgers

Als mantelzorger moet u vaak van alles weten en regelen. Dat is niet altijd makkelijk. Er zijn diverse organisatie die u met raad en daad bij kunnen staan. Denk hierbij aan advies en informatie, juridische hulp, maar ook een luisterend oor.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Ondersteuning voor mantelzorgers

Ondersteuning bij dementie

Heeft u het vermoeden dat u of een ander last heeft van dementie? Neem dan contact op met uw huisarts. Op internet vindt u veel informatie als u advies zoekt om met dementie om te gaan.

Bent u mantelzorger? Vergeet niet dat er voor u ook veel hulp beschikbaar is. Zorg er voor dat u ook tijd heeft voor uzelf.

 

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Ondersteuning bij dementie

Nieuwe mensen leren kennen

Wilt u nieuwe mensen leren kennen? Dat kan op veel manieren. U kunt meedoen met een activiteit. Of naar een inloopochtend of maaltijd gaan. Of u kunt een maatje krijgen waarmee u samen dingen gaat ondernemen.

Maak een afspraak met een welzijnsconsulent van Welzijn Woerden. Die kan samen met u kijken wat goed bij uw past.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Nieuwe mensen leren kennen