Mantelzorg geven

Helpt u iemand met een ziekte of een beperking? Bijvoorbeeld met wassen en aankleden, helpen bij het eten, de dag goed laten verlopen, medicijngebruik? Als u een persoonlijke band heeft met degene voor wie u zorgt en u krijgt er niet voor betaald, heet dat mantelzorg. Bijvoorbeeld als u zorgt voor uw partner, kind, ouders of buren.

Als mantelzorger bent u erg belangrijk voor de persoon voor wie u zorgt. En zorgen voor iemand van wie je houdt, doe je met liefde. Maar het zorgen is niet altijd even makkelijk, vooral als de zorg langer duurt en intensief is.

U kunt ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld met een tijdelijke overname van de zorg door een vrijwilliger of beroepskracht. Dit heet respijtzorg. Ook worden er activiteiten georganiseerd waarbij u andere mantelzorgers kunt ontmoeten en ervaringen kunt uitwisselen.

De gemeente waardeert mantelzorgers. Daarom is er elk jaar een actie voor de mantelzorgwaardering. Mantelzorgers kunnen zich hier zelf in het najaar voor opgeven.

Hulp uit uw omgeving

Misschien kan iemand in uw omgeving al helpen. Zoals een familielid, een vriend of een bekende. De hulp kan ook letterlijk uit uw omgeving komen. Want soms woont er iemand om de hoek, die u met alle plezier kan helpen. Wilt u tips over hulp vragen aan de mensen om u heen? Kijk dan op onze pagina "Zo kan ik makkelijker hulp vragen".

Vindt u het prettig als een onafhankelijk persoon, met kennis van zaken, u helpt bij het zoeken naar de goede antwoorden? Dan kan een onafhankelijk cliëntondersteuner u goed helpen.

Binnen de gemeente Woerden zijn er ook veel vrijwilligers die u kunnen helpen. Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met de Welzijnscoaches van WoerdenWijzer via telefoon 0348 - 428 600. Heeft u professionele ondersteuning nodig vanuit de Wmo of de Jeugdwet, dan vult u een ondersteuningsplan in.

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Zorg tijdelijk overdragen (respijtzorg)

Geeft u mantelzorg aan bijvoorbeeld uw kind, partner of ouder? Dan komt u misschien in aanmerking voor respijtzorg (vervangende zorg). Respijtzorg betekent dat iemand anders even de zorg van u overneemt. Bijvoorbeeld als u op vakantie gaat, of als de belasting te zwaar is. Soms is structurele vervangende zorg mogelijk: u heeft dan bijvoorbeeld één of twee dagen per week geen zorgtaken omdat degene voor wie u zorgt bijvoorbeeld naar een dagopvang gaat. Respijtzorg is bedoeld om u als mantelzorger te ontlasten, zodat u de zorgtaken beter kunt volhouden.

Er zijn verschillende vormen van respijtzorg. Denk daarbij aan opvang buitenshuis, zoals dagopvang of logeeropvang. Maar ook hulp thuis is mogelijk. Bijvoorbeeld begeleiding of persoonlijke zorg. Het kan gaan om professionele zorg, maar ook vrijwilligerszorg.

Professionele respijtzorg kan worden vergoed door de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Zorg tijdelijk overdragen (respijtzorg)

Andere mantelzorgers ontmoeten

Elkaar kunnen ontmoeten in een open en gemoedelijke sfeer. Ontdekken dat u niet de enige bent. Samen praten over wat u meemaakt en hoe u zich daarbij voelt. En u begrepen voelen. Daar gaat het om bij het ontmoeten van andere mantelzorgers.

Daarnaast wordt vaak informatie over diverse thema’s of onderwerpen aangeboden. De informatie kan worden verzorgd door deskundigen, maar ook door de bezoekers zelf.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Andere mantelzorgers ontmoeten

Waardering voor mantelzorgers

Mensen die zorgen voor een ander zijn onmisbaar in onze samenleving. De gemeente Woerden zet ieder jaar alle mantelzorgers graag in het zonnetje.

De mantelzorgwaardering is er voor iedereen in de gemeente Woerden die in een kalenderjaar gedurende 3 maanden, minimaal 4 uur per week voor iemand heeft gezorgd. Mantelzorg is onbetaalde zorg voor zieke of gehandicapte familieleden of vrienden. Het gaat bij mantelzorg om intensieve zorg voor langere tijd. Voorbeelden zijn: uit bed helpen, maaltijden verzorgen, helpen bij de administratie of intensieve begeleiding naar ziekenhuis of revalidatiebezoeken.

Aanmelden kan ieder jaar tussen 1 oktober en 31 december via www.woerdenwijzer.nl/mantelzorg-informatie.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Waardering voor mantelzorgers

Ondersteuning voor mantelzorgers

Als mantelzorger moet u vaak van alles weten en regelen. Dat is niet altijd makkelijk. Er zijn diverse organisatie die u met raad en daad bij kunnen staan. Denk hierbij aan advies en informatie, juridische hulp, maar ook een luisterend oor.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Ondersteuning voor mantelzorgers

Ondersteuning bij dementie

Heeft u het vermoeden dat u of een ander last heeft van dementie? Neem dan contact op met uw huisarts. Op internet vindt u veel informatie als u advies zoekt om met dementie om te gaan.

Bent u mantelzorger? Vergeet niet dat er voor u ook veel hulp beschikbaar is. Zorg er voor dat u ook tijd heeft voor uzelf.

 

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Ondersteuning bij dementie

Nieuwe mensen leren kennen

Wilt u nieuwe mensen leren kennen? Dat kan op veel manieren. U kunt meedoen met een activiteit of naar een inloopochtend of maaltijd gaan. Of lid worden van een vereniging of sportclub. U kunt een maatje zoeken waarmee u samen dingen gaat ondernemen. Contact met andere mensen is goed voor iedereen.

 

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Nieuwe mensen leren kennen