Dyslexie

Heeft uw kind erg veel problemen met lezen, schrijven en spelling? Dan kunt u op school vragen of uw kind misschien dyslexie heeft. Dyslexie is de naam voor ernstige lees- en spellingproblemen bij kinderen.

Vraag de leerkracht om met u de gegevens in het leerlingvolgsysteem te bespreken. In dat systeem houdt de leerkracht bij hoe uw kind leert. En dus ook of er problemen zijn met lezen en schrijven.

Vraag of de school uw kind extra hulp kan geven. Of eventueel hulp ergens anders kan regelen, als dat nodig is. En wat uw kind daaraan kan hebben.

Denkt de leerkracht ook dat uw kind misschien ernstig dyslectisch is? Dan kan de school u vertellen waar u een aanvraag kunt doen voor onderzoek naar dyslexie. Soms wordt dit onderzoek vergoed door de gemeente. U krijgt dan ook advies over de behandeling.

Hulp uit uw omgeving

Misschien kan iemand in uw omgeving al helpen. Zoals een familielid, een vriend of een bekende. De hulp kan ook letterlijk uit uw omgeving komen. Want soms woont er iemand om de hoek, die u met alle plezier kan helpen. Wilt u tips over hulp vragen aan de mensen om u heen? Kijk dan op onze pagina "Zo kan ik makkelijker hulp vragen".

Vindt u het prettig als een onafhankelijk persoon, met kennis van zaken, u helpt bij het zoeken naar de goede antwoorden? Dan kan een onafhankelijk cliëntondersteuner u goed helpen.

Binnen de gemeente Woerden zijn er ook veel vrijwilligers die u kunnen helpen. Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met de Welzijnscoaches van WoerdenWijzer via telefoon 0348 - 428 600. Heeft u professionele ondersteuning nodig vanuit de Wmo of de Jeugdwet, dan vult u een ondersteuningsplan in.

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Passend en speciaal onderwijs

Volgens de Wet Passend Onderwijs moeten scholen ieder kind passend onderwijs geven. Sommige kinderen hebben op school extra hulp en begeleiding nodig, bijvoorbeeld vanwege dyslexie of gedragsproblemen. Andere kinderen hebben juist meer uitdaging nodig. Bijvoorbeeld schoolwerk op een hoger niveau. Soms heeft een kind speciaal basisonderwijs of speciaal voorgezet onderwijs nodig.

Denkt u dat uw kind extra hulp nodig heeft op het gebied van onderwijs? Neem contact op met de school van uw kind. Zij kunnen hulp inschakelen.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Passend en speciaal onderwijs

Ernstige, enkelvoudige dyslexie

Als de leerkracht van uw kind ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) vermoedt, is er al veel gebeurd. De school heeft het protocol Leesproblemen en Dyslexie gevolgd. Er zijn al vele weken extra intensieve hulp ingezet voor lees- en/of spellingbegeleiding. En dit alles heeft onvoldoende geholpen.

U kunt dan, met behulp van de school, een aanvraag doen voor diagnostiek naar EED. Als uw kind aan alle criteria voldoet, zal een door u zelf gekozen zorgaanbieder een diagnose stellen. Als blijkt dat er inderdaad sprake is van EED, kan uw kind ook behandeling krijgen. Deze behandeling kan vaak op de school van uw kind worden gegeven.

Informatie over de aanvraagprocedure en het aanvraagformulier vindt u hier: Aanvraag bij ernstige enkelvoudige dyslexie

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Ernstige, enkelvoudige dyslexie