Ondersteuning op school

Iedereen leert op een andere manier. Het is belangrijk dat uw kind op zijn eigen manier kan studeren. Misschien vindt uw kind leren makkelijk, of juist moeilijk. Misschien leer het snel, of juist niet zo snel. Heeft uw zoon of dochter moeite met huiswerk maken? Of met bepaalde vakken op school? Vraag dan op tijd om hulp. Bijvoorbeeld aan klasgenoten, vrienden, familie of iemand van school. U kunt ook kiezen voor bijles of studiebegeleiding.

Denkt u dat er meer aan de hand is dan alleen moeite met leren? Praat er allereerst over met de leerkracht of mentor van uw kind.

Hulp uit uw omgeving

Misschien kan iemand in uw omgeving al helpen. Zoals een familielid, een vriend of een bekende. De hulp kan ook letterlijk uit uw omgeving komen. Want soms woont er iemand om de hoek, die u met alle plezier kan helpen. Wilt u tips over hulp vragen aan de mensen om u heen? Kijk dan op onze pagina "Zo kan ik makkelijker hulp vragen".

Vindt u het prettig als een onafhankelijk persoon, met kennis van zaken, u helpt bij het zoeken naar de goede antwoorden? Dan kan een onafhankelijk cliëntondersteuner u goed helpen.

Binnen de gemeente Woerden zijn er ook veel vrijwilligers die u kunnen helpen. Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met de Welzijnscoaches van WoerdenWijzer via telefoon 0348 - 428 600. Heeft u professionele ondersteuning nodig vanuit de Wmo of de Jeugdwet, dan vult u een ondersteuningsplan in.

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Hoogbegaafdheid bij kinderen

Hoogbegaafd betekent dat iemand erg slim is. Hoogbegaafdheid gaat niet alleen over intelligentie. Ook creativiteit en doorzettingsvermogen spelen een rol. Een slim kind is dus niet altijd hoogbegaafd.

Als u denkt dat uw kind hoogbegaafd is, kunt u uw kind laten testen. Vraag de school van uw kind om advies.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Hoogbegaafdheid bij kinderen

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor peuters en kleuters met extra aandacht voor de ontwikkeling van uw kind. Dit wordt aangeboden op de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Kinderen leren spelenderwijs over taal, beweging, contact met andere kinderen en meer.

Voorschoolse educatie is er voor kinderen met een (mogelijke) taalachterstand van 2,5 jaar tot 4 jaar.

Vroegschoolse educatie is er voor kinderen van 4 tot 6 jaar.

Het consultatiebureau van het Centrum voor Jeugd en Gezin bekijkt welke kinderen geholpen kunnen worden met VVE.

 

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Passend en speciaal onderwijs

Volgens de Wet Passend Onderwijs moeten scholen ieder kind passend onderwijs geven. Sommige kinderen hebben op school extra hulp en begeleiding nodig, bijvoorbeeld vanwege dyslexie of gedragsproblemen. Andere kinderen hebben juist meer uitdaging nodig. Bijvoorbeeld schoolwerk op een hoger niveau. Soms heeft een kind speciaal basisonderwijs of speciaal voorgezet onderwijs nodig.

Denkt u dat uw kind extra hulp nodig heeft op het gebied van onderwijs? Neem contact op met de school van uw kind. Zij kunnen hulp inschakelen.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Passend en speciaal onderwijs

Huiswerkbegeleiding

Heeft uw kind moeite met huiswerk maken? Of zijn er vakken waar hij minder goed in is? Misschien kan de school helpen om een oplossing te vinden. Praat eens met de mentor of andere leerkracht van uw kind.

Is uw kind hier niet genoeg mee geholpen? Er zijn verschillende organisaties die kunnen helpen met bijles en huiswerkbegeleiding.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Huiswerkbegeleiding