Onderwijs voor kinderen

Kinderen van 5 tot 16 jaar moeten volgens de wet verplicht naar school. Dat heet leerplicht. Van 16 tot 19 jaar moet je verplicht naar school als je nog geen diploma hebt. Dat heet kwalificatieplicht.

Kinderen gaan naar de basisschool als ze vier jaar worden. Is een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend voor uw kind? Dan hoeft uw kind dan nog niet alle dagen naar school. In overleg met de leerkracht kunt u uw kind af en toe of op afgesproken dagen thuis houden. Vanaf 5 jaar mag u uw kind max. 5 uur per week thuishouden tot het 6 jaar wordt. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de schooldirecteur of bij het schoolbestuur.

U mag zelf een basisschool voor uw kind kiezen. Ook voor het voortgezet onderwijs mag u zelf een school kiezen. En voor een vervolgopleiding aan een MBO, HBO of universiteit ook. Kiezen kan lastig zijn. Het is belangrijk om op tijd met deze keuze te beginnen.

Heeft u voorkeur voor een school? Schrijf uw kind op tijd in. Sommige scholen hebben een wachtlijst.

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Verzuim

Als kinderen of jongeren niet voldoen aan de leerplicht, heet dat verzuim. De school kan de leerplichtconsulent inschakelen. De leerplichtconsulent kan meedenken met de situatie. Soms wordt een waarschuwing of boete gegeven. Soms is er meer aan de hand. De leerplichtconsulent kan dan meedenken over een oplossing.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Verzuim

Hoogbegaafdheid bij kinderen

Hoogbegaafd betekent dat iemand erg slim is. Hoogbegaafdheid gaat niet alleen over intelligentie. Ook creativiteit en doorzettingsvermogen spelen een rol. Een slim kind is dus niet altijd hoogbegaafd.

Als u denkt dat uw kind hoogbegaafd is, kunt u uw kind laten testen. Vraag de school van uw kind om advies.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Hoogbegaafdheid bij kinderen

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor peuters en kleuters met extra aandacht voor de ontwikkeling van uw kind. Dit wordt aangeboden op de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Kinderen leren spelenderwijs over taal, beweging, contact met andere kinderen en meer.

Voorschoolse educatie is er voor kinderen met een (mogelijke) taalachterstand van 2,5 jaar tot 4 jaar.

Vroegschoolse educatie is er voor kinderen van 4 tot 6 jaar.

Het consultatiebureau van het Centrum voor Jeugd en Gezin bekijkt welke kinderen geholpen kunnen worden met VVE.

 

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Hulp bij problemen op school

Lopen er dingen niet goed op school? Zit uw kind niet goed in zijn vel? Helpt een gesprek met de leerkracht van uw kind niet of is er meer aan de hand? Er zijn verschillende organisaties die u verder kunnen helpen.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Hulp bij problemen op school

Kwaliteit van het onderwijs

Kinderen hebben recht op goed onderwijs. Daar moeten kinderen, leerlingen, studenten en hun ouders of verzorgers op kunnen vertrouwen. Of het nu gaat om een basisschool, voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs.

De Onderwijsinspectie controleert de kwaliteit van scholen en voor- en vroegschoolse educatie.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Kwaliteit van het onderwijs

Passend en speciaal onderwijs

Volgens de Wet Passend Onderwijs moeten scholen ieder kind passend onderwijs geven. Sommige kinderen hebben op school extra hulp en begeleiding nodig, bijvoorbeeld vanwege dyslexie of gedragsproblemen. Andere kinderen hebben juist meer uitdaging nodig. Bijvoorbeeld schoolwerk op een hoger niveau. Soms heeft een kind speciaal basisonderwijs of speciaal voorgezet onderwijs nodig.

Denkt u dat uw kind extra hulp nodig heeft op het gebied van onderwijs? Neem contact op met de school van uw kind. Zij kunnen hulp inschakelen.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Passend en speciaal onderwijs

Leerlingenvervoer

Alle kinderen moeten naar school gaan. Soms hebben kinderen hulp nodig om op school te komen. Bijvoorbeeld omdat ze een beperking hebben. Of omdat de school ver weg is. Voor deze kinderen is er de regeling leerlingenvervoer. De regeling leerlingenvervoer is bedoeld voor twee groepen kinderen: kinderen jonger dan negen jaar die ver moeten reizen naar school, en kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen.

Kiest u voor een school die ver weg ligt, maar kan uw kind ook naar een toegankelijke school in de buurt? Dan heeft uw kind geen recht op leerlingenvervoer.

Heeft uw kind een beperking en kan uw kind niet (zelfstandig) met het openbaar vervoer reizen? Dan is de kilometergrens niet van toepassing. Uw kind mag dan ook met het leerlingenvervoer reizen naar een school op minder dan 6 kilometer afstand van huis.

Leerlingenvervoer kunt u aanvragen bij de gemeente Woerden. Meer informatie vindt u via https://www.woerden.nl/inwoners/scholen-en-kinderopvang/leerlingenvervoer

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Leerlingenvervoer