Speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs is er voor leerlingen die specialistische of intensieve begeleiding nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat zij een handicap, chronische ziekte of stoornis hebben. Er is speciaal basisonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en speciaal onderwijs. 

Speciaal basisonderwijs (sbo)
Soms kan een gewone basisschool een kind niet helpen bij leerproblemen. Het kind gaat dan door naar het speciaal basisonderwijs.

Speciale basisscholen zijn bedoeld voor onder andere:

  • moeilijk lerende kinderen;
  • kinderen met opvoedingsmoeilijkheden;
  • kinderen met gedragsproblemen.

Speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
Soms heeft een leerling extra ondersteuning nodig. En kan de gewone basisschool of school voor speciaal basisonderwijs die niet bieden. Een leerling kan dan naar het speciaal onderwijs. 

Leerlingen in het speciaal onderwijs gaan meestal na hun 12e naar het voortgezet speciaal onderwijs. Hier kunnen ze blijven tot hun 20e verjaardag. Bij de overgang naar het voortgezet onderwijs kan opnieuw gekeken worden of de leerling misschien naar een gewone middelbare school kan.

 

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Hulp bij problemen op school

Lopen er dingen niet goed op school? Zit uw kind niet goed in zijn vel? Helpt een gesprek met de leerkracht van uw kind niet of is er meer aan de hand? Er zijn verschillende organisaties die u verder kunnen helpen.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Hulp bij problemen op school

Passend en speciaal onderwijs

Volgens de Wet Passend Onderwijs moeten scholen ieder kind passend onderwijs geven. Sommige kinderen hebben op school extra hulp en begeleiding nodig, bijvoorbeeld vanwege dyslexie of gedragsproblemen. Andere kinderen hebben juist meer uitdaging nodig. Bijvoorbeeld schoolwerk op een hoger niveau. Soms heeft een kind speciaal basisonderwijs of speciaal voorgezet onderwijs nodig.

Denkt u dat uw kind extra hulp nodig heeft op het gebied van onderwijs? Neem contact op met de school van uw kind. Zij kunnen hulp inschakelen.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Passend en speciaal onderwijs