Scootmobiel

Wilt u zelfstandig boodschappen kunnen doen? Bij iemand op bezoek gaan? Of een uitstapje in de buurt maken? Als u moeilijk kunt lopen of fietsen kan een scootmobiel handig zijn.

U kunt zelf een scootmobiel kopen. Gebruikt u de scootmobiel af en toe? Of alleen in een bepaalde tijd van het jaar? Dan kan huren goedkoper zijn. Denk na wat u belangrijk vindt, voordat u een scootmobiel kiest. Bepaal de maximale afstand die u met de scootmobiel wilt rijden. En bedenk welke snelheid u comfortabel vindt. Soms is het handig als de scootmobiel in uw auto past. Vraag ook naar de prijs en de kosten van verzekering en onderhoud.

Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit de Wmo. Zorg dan dat u contact opneemt met een Wmo-consulent, voordat u zelf een scootmobiel aanschaft. Door regels in het beleid kan het zijn dat er geen vergoeding gegeven wordt als de aanvraag voor een vergoeding ná de aanschaf wordt gedaan. Voor een scootmobiel via de Wmo betaalt u een eigen bijdrage, dat heet het abonnementstarief.

Hulp uit uw omgeving

Misschien kan iemand in uw omgeving al helpen. Zoals een familielid, een vriend of een bekende. De hulp kan ook letterlijk uit uw omgeving komen. Want soms woont er iemand om de hoek, die u met alle plezier kan helpen. Wilt u tips over hulp vragen aan de mensen om u heen? Kijk dan op onze pagina "Zo kan ik makkelijker hulp vragen".

Vindt u het prettig als een onafhankelijk persoon, met kennis van zaken, u helpt bij het zoeken naar de goede antwoorden? Dan kan een onafhankelijk cliëntondersteuner u goed helpen.

Ook zijn er diverse vrijwilligersorganisaties die u kunnen helpen. Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met de Welzijnscoaches van WoerdenWijzer via telefoon 0348 - 428 600. Heeft u professionele ondersteuning nodig vanuit de Wmo of de Jeugdwet, dan vult u een ondersteuningsplan in.

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Rijden met een scootmobiel

Als u niet meer goed kunt lopen,  maar er wel graag op uit gaat, kunt u een scootmobiel kopen.

Denk na wat u belangrijk vindt, voordat u een scootmobiel kiest. Bepaal de maximale afstand die u met de scootmobiel wilt rijden. Bedenk welke snelheid u comfortabel vindt. Soms is het handig als de scootmobiel in uw auto past. Vraag ook naar de prijs en de kosten van verzekering en onderhoud.

Gebruikt u de scootmobiel af en toe? Of alleen in een bepaalde tijd van het jaar? Dan kan huren goedkoper zijn.

Voor het goed leren omgaan met uw scootmobiel zijn er speciale testen en rijlessen. Zo kunt u een online verkeerstest doen, speciaal voor scootmobielgebruikers. VeiligVerkeer Nederland geeft regelmatig gratis scootmobiellessen in de regio. Ook kunt u een ergotherapeut vragen om u lessen te geven.

Als u in aanmerking komt voor een scootmobiel via de Wmo, betaalt u een bijdrage in de vorm van het abonnementstarief.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Rijden met een scootmobiel

Ergotherapie

Heeft u moeite met dagelijkse activiteiten? Bijvoorbeeld met het maken van bewegingen of met het onthouden van taken? De ergotherapeut kan u helpen om handelingen zelfstandiger of met minder klachten uit te voeren.

Samen met u bekijkt de therapeut welke mogelijkheden er zijn. De ergotherapeut geeft advies en begeleiding. U leert om dingen op een andere manier te doen, zoals aan- en uitkleden met één hand, zittend koken, gebruik van geheugensteuntjes of omgaan met hulpmiddelen.

Ergotherapie kan ook helpen bij het herinrichten van een werkplek of bij het kiezen van het juiste hulpmiddel. Het doel is dat u zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren in uw woon- en werkomgeving.

De ergotherapeut is voor iedereen toegankelijk. U moet wel even een verwijzing via de huisarts vragen. Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Ergotherapie

Abonnementstarief en een persoonsgebonden budget (pgb)

Heeft u een pgb voor zorg uit de Wmo? Dan betaalt u een abonnementstarief. Net als bij zorg in natura. Het abonnementstarief moet u zelf betalen. U kunt deze niet van het pgb betalen.

Het Centrale Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK) int het abonnementstarief. Dit tarief is maximaal €17,50 per maand. U betaalt dit bedrag aan het CAK.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Abonnementstarief en een persoonsgebonden budget (pgb)

Abonnementstarief betalen (Wmo)

Als u voor het eerst hulp of ondersteuning heeft gehad van uit de Wmo, dan stuurt uw zorgaanbieder of gemeente uw zorggegevens naar het CAK. U ontvangt dan een startbrief van het CAK. Daarin wordt gevraagd om uw gegevens te controleren.

In 2019 is het maximale abonnementstarief € 17,50 per maand. Het CAK stuurt u een beschikking met het besluit en de uitleg over het abonnementsatarief. Deze volgt meestal een maand na de startbrief. Binnen enkele weken na de beschikking krijgt u de eerste factuur. Hierop staat meestal het tarief voor de eerste perioden in één keer. Het bedrag van de eerste factuur kan dus hoger zijn dan van de facturen daarna.

Heeft u (tijdelijk) moeite om het abonnementstarief te betalen? Dan kunt u met het CAK afspreken om in periodes te betalen.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Abonnementstarief betalen (Wmo)