Abonnementstarief (Wmo)

Krijgt u hulp of zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan moet u vaak een deel van de kosten voor deze hulp zelf betalen. Dat deel wordt "abonnementstarief" genoemd. Voorheen heette het abonnementstarief de "eigen bijdrage".

Het abonnementstarief geldt bijvoorbeeld voor begeleiding, woningaanpassingen, huishoudelijke hulp en hulpmiddelen. De hoogte van het abonnementstarief is niet meer inkomensafhankelijk en is in 2019 vastgesteld op maximaal € 17,50 per 4 weken. Voor beschermd wonen via de Wmo betaalt u een ander tarief. Meer informatie hierover vindt u op de website van het CAK.

Voor 2019 werd de hoogte van de (toen nog) eigen bijdrage vastgesteld op basis van uw inkomen en vermogen. Mensen die ondersteuning nodig hebben, hebben te maken met een stapeling van zorgkosten en eigen bijdragen, zoals voor de Wlz, Wmo of het eigen risico voor de zorgverzekering. Sommige huishoudens moesten daardoor duizenden euro’s per jaar extra betalen aan noodzakelijke zorg en ondersteuning. De invoering van het abonnementstarief voor Wmo- voorzieningen is een eerste belangrijke stap voor het financieel toegankelijk houden van zorg en ondersteuning.

Vanaf 2020 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dan betaalt ieder huishouden een eigen bijdrage van maximaal € 19 per maand voor hulp of ondersteuning. Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u in 2020 geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Abonnementstarief en een persoonsgebonden budget (pgb)

Heeft u een pgb voor zorg uit de Wmo? Dan betaalt u een abonnementstarief. Net als bij zorg in natura. Het abonnementstarief moet u zelf betalen. U kunt deze niet van het pgb betalen.

Het Centrale Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK) int het abonnementstarief. Dit tarief is maximaal €17,50 per maand. U betaalt dit bedrag aan het CAK.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Abonnementstarief en een persoonsgebonden budget (pgb)

Abonnementstarief betalen (Wmo)

Als u voor het eerst hulp of ondersteuning heeft gehad van uit de Wmo, dan stuurt uw zorgaanbieder of gemeente uw zorggegevens naar het CAK. U ontvangt dan een startbrief van het CAK. Daarin wordt gevraagd om uw gegevens te controleren.

In 2019 is het maximale abonnementstarief € 17,50 per maand. Het CAK stuurt u een beschikking met het besluit en de uitleg over het abonnementstarief. Deze volgt meestal een maand na de startbrief. Binnen enkele weken na de beschikking krijgt u de eerste factuur. Hierop staat meestal het tarief voor de eerste perioden in één keer. Het bedrag van de eerste factuur kan dus hoger zijn dan van de facturen daarna.

Heeft u (tijdelijk) moeite om het abonnementstarief te betalen? Dan kunt u met het CAK afspreken om in periodes te betalen.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Abonnementstarief betalen (Wmo)

Verpleeghuis en woonzorgcentrum

Kunt u niet meer thuis wonen? Heeft u veel verzorging of verpleging van deskundigen nodig? Dan is verhuizen naar een woonzorgcentrum of verpleeghuis soms noodzakelijk.

Als u dagelijks veel zorg nodig heeft, kunt u in het woonzorgcentrum (ook wel: verzorgingshuis) gaan wonen. Als u intensieve verpleegkundige zorg nodig heeft, kunt u opgenomen worden in een verpleeghuis.  Er zijn ook woonzorgcentra met een verpleegafdeling. In zo'n zorginstelling is 24 uur per dag verpleegkundige zorg aanwezig. Wonen, verpleging en verzorging zitten dan in één pakket aan zorg, die deels wordt betaald via de Wet langdurige zorg. Hiervoor vraagt u een indicatie aan bij het CIZ.

Een korte opname is mogelijk als u om medische redenen (nog) niet thuis kunt zijn. Omdat u bijvoorbeeld net uit het ziekenhuis komt. Of wanneer de zorg thuis even niet meer gaat. Dit heet eerstelijns verblijf. U kunt dan korte tijd in een verzorgingshuis of verpleeghuis worden verzorgd en verpleegd. Uw huisarts bepaalt of dit nodig is. Eerstelijns verblijf zit in het basispakket van de zorgverzekering. 

 

 

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Verpleeghuis en woonzorgcentrum

Huishoudelijke hulp

Het is prettig om in een schoon huis te wonen. Heeft u hulp nodig bij het huishouden? Op internet vindt u handige tips om het huishouden makkelijker te maken. Er zijn bijvoorbeeld hulpmiddelen te koop die hierbij helpen. Zoals schoonmaakspullen met een lange steel of speciale grepen. Ook kan een ergotherapeut meedenken over manieren om zoveel mogelijk zelf te doen in huis.

Heeft u hulp nodig bij het huishouden? Kunt u niet bij een bekende terecht? Dan kunt u zelf een hulp inhuren om tegen betaling in het huishouden te helpen.

Kunt u zelf geen hulp vinden? Misschien kunt u huishoudelijke hulp krijgen vanuit de Wmo. Neem dan contact op met de gemeente. Uw gemeente zoekt samen met u naar een passende oplossing.

Voor hulp bij het huishouden betaalt u een eigen bijdrage in de vorm van het abonnementstarief.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Huishoudelijke hulp

De Wmo en het CAK. Zo werkt het.