Besluit, indicatie en beschikking

Heeft u bij de gemeente een aanvraag of een melding gedaan voor hulp? Dan neemt een medewerker van de gemeente contact met u op. Hij bespreekt met u wat precies uw hulpvraag is. En hoe die vraag het beste te beantwoorden is. Met andere woorden: waar en van wie u hulp kunt krijgen.

Daarna besluit de gemeente welke vergoede zorg u kunt krijgen. Hoeveel zorg u krijgt betaald. En hoe lang. Dat heet een indicatie.

Het kan ook zijn dat de gemeente besluit dat u geen vergoeding krijgt voor de hulp die u vraagt. Bijvoorbeeld als de gemeente vindt dat uw hulpvraag op een andere manier kan worden opgelost.

Het besluit of u wel of niet vergoede hulp krijgt, wordt vastgelegd in een beschikking. Dat is de brief die u thuisgestuurd krijgt van de gemeente. Daarin staat wat er besloten is. Dit besluit moet de gemeente nemen binnen 8 weken na uw aanvraag of eerste melding. Als dat niet lukt, neemt de consulent contact met u op en legt uit waarom het besluit langer duurt. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat het onderzoek langer duurt, of omdat er een offerte moet worden opgevraagd.

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? Dan kunt u daar bezwaar tegen maken.