Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u daar bezwaar tegen maken. Dat kan op de computer, via DigiD. Maar ook per brief aan de gemeente Woerden.

Brief

Uw brief of bericht dient gericht te zijn aan het College van Burgemeester en Wethouders van Woerden, Postbus 45, 3440 AA Woerden. U moet duidelijk maken waarom u het niet eens bent met het besluit van de gemeente. U moet onder uw bezwaarbrief uw handtekening zetten. Vergeet niet om ook de datum erbij te zetten.

Binnen 6 weken

Let op dat u op tijd uw bezwaarschrift verstuurt! U moet dat doen binnen 6 weken nadat de gemeente u haar besluit heeft gestuurd. Kijk op de datum bovenaan de brief die u van de gemeente heeft gekregen. Bent u te laat, dan is de kans groot dat uw bezwaar niet inhoudelijk wordt behandeld.

Mediation

Als u bezwaar heeft gemaakt, ontvangt u daarna bericht dat uw bezwaar is ontvangen door de externe, onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften. Vaak wordt bekeken of er eerst via een gesprek met de gemeente een oplossing kan gevonden worden. Dat wordt ook wel mediation genoemd. Het voordeel is dat de bezwaarprocedure alle ruimte biedt om alles met elkaar te bespreken.

Tijdens dat gesprek zit u aan tafel met iemand van de gemeente, die niet eerder met uw zaak te maken heeft gehad. En met een secretaris van de bezwarencommissie. Iedereen komt aan het woord. Het doel is om erachter te komen wat er nu echt aan de hand is. Ook misverstanden en ergernissen kunnen worden uitgesproken. Gezamenlijk bespreekt u de beste oplossing.

U kunt zelf om mediation vragen. Maar ook de gemeente kan dat aan u voorstellen, als u een bezwaarschrift heeft ingestuurd. U mag dan zelf beslissen of u daaraan mee wilt doen. Mediation is gratis.

Hoorzitting

Als de mediation niet tot een gezamenlijke oplossing leidt, wordt uw bezwaarschrift alsnog behandeld door de externe, onafhankelijke commissie. U wordt dan uitgenodigd voor een hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie. Deze hoorzitting is op een dinsdagavond. Daar kunt u vertellen waarom u het niet eens bent met het besluit van de gemeente. U en iemand namens de gemeente kunnen hun verhaal doen en mogelijke vragen van de commissie beantwoorden. Hierna geeft de commissie een advies aan het College van Burgemeester en Wethouders. Daarna komt er een nieuw besluit van het College. Dit heet beslissing op het bezwaarschrift van het College. Het college moet hierbij rekening houden met het advies van de bezwarencommissie.

Bent u het ook met de beslissing op bezwaar niet eens, dan kunt u daartegen in beroep gaan bij de Rechtbank Midden Nederland in Utrecht.

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Advies van een cliëntondersteuner

Heeft u vragen over zorg, jeugd of werk? Wilt u daarover onafhankelijk advies? Of zoekt u iemand die u helpt bij het voorbereiden van een gesprek bij de gemeente of het UWV? Dan kunt u gratis terecht bij een cliëntondersteuner. Dat is iemand die u helpt met vragen over allerlei onderwerpen, zoals:

Wmo:

  • informatie, advies en meegaan bij een gesprek met het sociaal wijkteam
  • uw persoonlijke plan invullen en evalueren
  • informatie en advies over een persoonsgebonden budget (pgb)

Jeugd:

  • herindicaties, informatie en advies over een pgb
  • de invulling van zorg, zoals behandeling aan huis
  • het vinden van een passend logeeradres

Participatie en werk:

  • uw gesprek bij het UWV of de gemeente
  • wet- en regelgeving rondom participatie
  • het vinden van passend vrijwilligerswerk

Meer informatie vindt u op de pagina over de onafhankelijke cliëntondersteuning.

 

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Advies van een cliëntondersteuner

Hulp bij formulieren invullen

Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren? Lukt het niet om hulp te vragen in uw omgeving? Er zijn organisaties in de gemeente die u hiermee kunnen helpen. Deze hulp is gratis.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Hulp bij formulieren invullen