Eigen bijdrage

Krijgt u hulp of zorg van de overheid? Vaak moet u een deel van de kosten voor deze hulp zelf betalen. Het deel dat u zelf moet betalen, wordt "eigen bijdrage" genoemd.

Die eigen bijdrage geldt bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp, aanpassingen aan uw woning, een scootmobiel, dagbesteding en begeleiding. Dat zijn zaken die de gemeente voor een deel vergoedt. Dit gaat via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Ook als u zorg krijgt vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) betaalt u zelf een deel van de kosten. Het gaat dan bijvoorbeeld om beschermd wonen of opname in een verpleeghuis.

De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van verschillende dingen. Bijvoorbeeld van het soort hulp dat u krijgt, het aantal uren dat u hulp krijgt, uw leeftijd, uw gezinssituatie en uw inkomen.

De behandeling van de eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK.

Wordt u thuis verzorgd of verpleegd via uw zorgverzekeraar? Dan betaalt u geen eigen bijdrage. U betaalt wel een verplicht eigen risico van de zorgverzekering.

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Eigen bijdrage en een persoonsgebonden budget (pgb)

Heeft u een pgb? Dan betaalt u een eigen bijdrage. Net als bij zorg in natura. De eigen bijdrage moet u zelf betalen. U kunt deze niet van het pgb betalen.

Het Centrale Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK) berekent hoe hoog uw eigen bijdrage is. U betaalt deze bijdrage aan het CAK.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Eigen bijdrage en een persoonsgebonden budget (pgb)

Eigen bijdrage betalen

Het CAK stuurt u elke vier weken een rekening. Daarop staat welk bedrag u zelf moet betalen. Heeft u (tijdelijk) moeite om deze eigen bijdrage te betalen? Dan kunt u met het CAK afspreken om in periodes te betalen.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Eigen bijdrage betalen

De Wmo en het CAK. Zo werkt het.