Jeugdwet

Sinds 2015 is het regelen van jeugdhulp een taak van de gemeente. Daardoor is het makkelijker om de zorg aan kinderen en jongeren dichtbij huis te organiseren. Wat de gemeente voor kinderen, jongeren en gezinnen moet doen, is opgeschreven in de Jeugdwet.

In de Jeugdwet staat dat de gemeente moet zorgen voor alle vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld voor hulp aan huis, als er problemen zijn in een gezin. En voor het ondersteunen van jongeren met een beperking, psychische problemen of problemen bij het opgroeien. Of voor kinderen die iets strafbaars hebben gedaan. Ook maatregelen om kindermishandeling aan te pakken horen erbij.  Soms zijn er situaties dat kinderen niet meer thuis kunnen wonen. De gemeente zorgt dan dat zij ergens anders kunnen wonen.

De gemeente adviseert welke hulp bij de vragen en de situatie van kinderen en hun ouders past. Daarna kiest de gemeente samen met kinderen en hun ouders welke hulp het beste is. Verder moet de gemeente ervoor zorgen dat die hulp er ook echt komt. En dat de kwaliteit van de hulp goed is. Als er wachtlijsten zijn bij de zorgaanbieders, dan kunt u dit bespreken met de gemeente.

Een belangrijk doel van de Jeugdwet is, dat kinderen en hun ouders zelf zoveel mogelijk de baas blijven over hun leven. Ook als ze problemen hebben. En dat ze samen met mensen in hun eigen omgeving en met hulpverleners op zoek gaan naar oplossingen.

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Financiering Jeugdwet

Krijgt uw kind hulp vanuit de Jeugdwet? Dan kunt u kiezen tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget (PGB).

Kiest u voor zorg in natura? Dan krijgt u hulp van een zorgverlener die een contract met de gemeente heeft. Dit betekent dat u samen met de gemeente de zorg regelt die bij uw situatie past.

Wilt u hulp van een organisatie die geen contract heeft met de gemeente? Dan kunt u kiezen voor een PGB. Met een PGB moet u een aantal dingen zelf kunnen regelen. U sluit bijvoorbeeld zorgovereenkomsten met hulpverleners. Ook moet u goed met geld om kunnen gaan en een administratie bijhouden. Koopt u verschillende soorten hulp in? Dan is het belangrijk om goed bij te houden aan wie u geld moet betalen en hoeveel.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Financiering Jeugdwet

Advies van een cliëntondersteuner

Heeft u vragen over zorg, jeugd of werk? Wilt u daarover onafhankelijk advies? Of zoekt u iemand die u helpt bij het voorbereiden van een gesprek bij de gemeente of het UWV? Dan kunt u gratis terecht bij een cliëntondersteuner. Dat is iemand die u helpt met vragen over allerlei onderwerpen, zoals:

Wmo:

  • informatie, advies en meegaan bij een gesprek met het sociaal wijkteam
  • uw persoonlijke plan invullen en evalueren
  • informatie en advies over een persoonsgebonden budget (pgb)

Jeugd:

  • herindicaties, informatie en advies over een pgb
  • de invulling van zorg, zoals behandeling aan huis
  • het vinden van een passend logeeradres

Participatie en werk:

  • uw gesprek bij het UWV of de gemeente
  • wet- en regelgeving rondom participatie
  • het vinden van passend vrijwilligerswerk

Meer informatie vindt u op de pagina over de onafhankelijke cliëntondersteuning.

 

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Advies van een cliëntondersteuner

Hulp bij pleegzorg

Er zijn verschillende organisaties die kunnen helpen bij pleegzorg en alles wat daarbij komt kijken.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Hulp bij pleegzorg

Hoogbegaafdheid bij kinderen

Hoogbegaafd betekent dat iemand erg slim is. Hoogbegaafdheid gaat niet alleen over intelligentie. Ook creativiteit en doorzettingsvermogen spelen een rol. Een slim kind is dus niet altijd hoogbegaafd.

Als u denkt dat uw kind hoogbegaafd is, kunt u uw kind laten testen. Vraag de school van uw kind om advies.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Hoogbegaafdheid bij kinderen

Kinderen met een beperking

Is uw kind geboren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking? Of heeft uw kind dit op latere leeftijd gekregen? Dat kan veel invloed hebben op het dagelijks leven van uw kind en van uzelf. Als ouder of verzorger bent u misschien op zoek naar informatie en advies, of naar hulp en zorg. Misschien wilt u praten met andere ouders of verzorgers van kinderen met een beperking. Of zoekt u speel- of spelactiviteiten voor uw kind.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Kinderen met een beperking

Kinderen met een gedragsprobleem

Heeft uw kind gedragsproblemen? Dat kan veel invloed hebben op het dagelijks leven van uw kind en van uzelf. Als ouder of verzorger zoekt u misschien informatie en advies, of hulp en ondersteuning. Misschien wilt u praten met andere ouders of verzorgers van kinderen met gedragsproblemen.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Kinderen met een gedragsprobleem

Weerbaarheid en psychische klachten bij kinderen

Is uw kind bang of verlegen? Heeft uw kind faalangst of psychische klachten? Dit kan veel invloed hebben op het dagelijks leven van uw kind en van uzelf. Als ouder of verzorger bent u misschien op zoek naar informatie en advies, of zoekt u hulp. Misschien wilt u praten met andere ouders of verzorgers van kinderen met dezelfde problemen.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Weerbaarheid en psychische klachten bij kinderen

Privacy en jeugdhulp