Participatiewet

Het doel van de Participatiewet is om meer mensen, ook personen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen in een gewone werkomgeving. De gemeente is verantwoordelijk geworden voor mensen die mogelijk kunnen werken, maar daar ondersteuning bij nodig hebben.
Heeft u geen inkomen meer? Of tijdelijk niet genoeg geld om van te leven? Dan kunt u bij de gemeente een zogenaamde uitkering levensonderhoud (bijstandsuitkering) aanvragen.

Daarnaast kunt u mogelijk gebruik maken van aanvullende voorzieningen (de bijzondere bijstand, de declaratieregeling). Ook dat is geregeld in de Participatiewet.
De gemeente laat deze wet uitvoeren door Ferm Werk

Hulp uit uw omgeving

Misschien kan iemand in uw omgeving al helpen. Zoals een familielid, een vriend of een bekende. De hulp kan ook letterlijk uit uw omgeving komen. Want soms woont er iemand om de hoek, die u met alle plezier kan helpen. Wilt u tips over hulp vragen aan de mensen om u heen? Kijk dan op onze pagina "Zo kan ik makkelijker hulp vragen".

Vindt u het prettig als een onafhankelijk persoon, met kennis van zaken, u helpt bij het zoeken naar de goede antwoorden? Dan kan een onafhankelijk cliëntondersteuner u goed helpen.

Binnen de gemeente Woerden zijn er ook veel vrijwilligers die u kunnen helpen. Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met de Welzijnscoaches van WoerdenWijzer via telefoon 0348 - 428 600. Heeft u professionele ondersteuning nodig vanuit de Wmo of de Jeugdwet, dan vult u een ondersteuningsplan in.

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Extra's bij een laag inkomen

Voor mensen met een laag inkomen is het vaak lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarom zijn er verschillende regelingen om een laag inkomen aan te vullen.

Heeft u niet genoeg spaargeld om onverwachte zorgkosten te betalen? Dan heeft u in sommige gevallen recht op bijzondere bijstand.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met Ferm Werk.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Extra's bij een laag inkomen

Betaald werk vinden met een beperking

Heeft u een beperking en wilt u graag werken? Het is belangrijk om werk te zoeken dat past bij uw talenten en mogelijkheden. Een beperking hoeft geen probleem te zijn. Er zijn veel banen voor iemand met een beperking.

Het kan zijn dat uw werkplek moet worden aangepast of u heeft extra begeleiding nodig. Misschien kunt u alleen langzaam werken. Bespreek de mogelijkheden met uw werkgever.  

Werkgevers denken soms dat mensen met een beperking extra geld kosten. Hier zijn regelingen voor. Bijvoorbeeld een loonkostensubsidie en een no risk polis. Werkgevers hoeven dus geen extra kosten te maken.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Betaald werk vinden met een beperking

Bijstandsuitkering

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering? U kunt contact opnemen met Ferm Werk.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Bijstandsuitkering