Persoonsgebonden budget (pgb) en Zorg in natura (zin)

Als u hulp krijgt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz), kunt u deze hulp krijgen in de vorm van zorg in natura of een persoonsgebonden budget.

Bij zorg in natura regelt de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de zorgaanbieders en ondersteuning. Ook wordt de administratie daaromheen geregeld. U kunt met de zorgaanbieder wel zelf afspraken maken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt.

Misschien bepaalt u liever zelf welke zorgaanbieder bij u komt. U kunt dan misschien een persoonsgebonden budget (pgb) krijgen. Dat is een bedrag waarmee u zelf hulp of zorg kunt inkopen. Zorg via een pgb geeft meer vrijheid, maar u moet ook meer zelf regelen. U moet zelf contact met de zorgverlener leggen en daarmee afspraken maken. Die afspraken moeten worden vastgelegd in een contract. Ook moet u zelf de financiële administratie bijhouden.

Niet in alle gevallen kunt u een pgb krijgen. De gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar gaat met u in gesprek en onderzoekt of u (minimale) pgb-vaardigheden heeft. Als u zelf wilt kijken of u de nodige vaardigheden heeft, kunt u bij "Meer lezen" onder aan deze pagina de folder van de Rijksoverheid eens doornemen.

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Financiering Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Krijgt u hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan kunt u kiezen tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget (pgb).

Kiest u voor zorg in natura? Dan krijgt u hulp van een zorgverlener die een contract heeft met de gemeente. Dit betekent dat u samen met de gemeente de zorg regelt die bij uw situatie past.

Wilt u hulp van een organisatie die géén contract heeft met de gemeente?  Dan kunt u kiezen voor een pgb. Met een pgb moet u een aantal dingen zelf regelen. U sluit bijvoorbeeld zorgovereenkomsten met hulpverleners. Ook moet u goed met geld om kunnen gaan en een administratie bijhouden. Koopt u verschillende soorten hulp in? Dan is het belangrijk om goed bij te houden aan wie u geld moet betalen en hoeveel.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Financiering Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Abonnementstarief en een persoonsgebonden budget (pgb)

Heeft u een pgb voor zorg uit de Wmo? Dan betaalt u een abonnementstarief. Net als bij zorg in natura. Het abonnementstarief moet u zelf betalen. U kunt deze niet van het pgb betalen.

Het Centrale Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK) int het abonnementstarief. Dit tarief is maximaal €17,50 per maand. U betaalt dit bedrag aan het CAK.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Abonnementstarief en een persoonsgebonden budget (pgb)

Wet langdurige zorg (Wlz) en een persoonsgebonden budget (pgb)

Heeft u langdurig intensieve zorg nodig? Dan bekijkt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) welke zorg bij uw situatie past. Het CIZ geeft dit door aan het zorgkantoor. Wonen, verpleging en verzorging zitten dan in één pakket aan zorg, die deels wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wilt u zelf bepalen bij wie u deze zorg inkoopt? Dan bekijkt het zorgkantoor of een persoonsgebonden budget (pgb) mogelijk is. Een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf zorg inkoopt. Voor een pgb Wlz betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Wet langdurige zorg (Wlz) en een persoonsgebonden budget (pgb)

Zorgverzekeringswet (Zvw) en een persoonsgebonden budget (pgb)

Heeft u verpleging of verzorging aan huis nodig? Dan bekijkt de wijkverpleegkundige welke zorg bij uw situatie past. De wijkverpleegkundige geeft dit door aan uw zorgverzekeraar.

Wilt u graag zelf bepalen bij wie u deze zorg inkoopt? Dan bekijkt de verzekeraar of een persoonsgebonden budget (pgb) mogelijk is.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Zorgverzekeringswet (Zvw) en een persoonsgebonden budget (pgb)

Financiering Jeugdwet

Krijgt uw kind hulp vanuit de Jeugdwet? Dan kunt u kiezen tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget (PGB).

Kiest u voor zorg in natura? Dan krijgt u hulp van een zorgverlener die een contract met de gemeente heeft. Dit betekent dat u samen met de gemeente de zorg regelt die bij uw situatie past.

Wilt u hulp van een organisatie die geen contract heeft met de gemeente? Dan kunt u kiezen voor een PGB. Met een PGB moet u een aantal dingen zelf kunnen regelen. U sluit bijvoorbeeld zorgovereenkomsten met hulpverleners. Ook moet u goed met geld om kunnen gaan en een administratie bijhouden. Koopt u verschillende soorten hulp in? Dan is het belangrijk om goed bij te houden aan wie u geld moet betalen en hoeveel.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Financiering Jeugdwet