Persoonsgebonden budget (PGB) en Zorg in natura (ZIN)

Krijgt u hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz)? U kunt deze hulp dan krijgen in de vorm van zorg in natura of een persoonsgebonden budget.

Bij zorg in natura contracteert de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de zorgaanbieders en ondersteuning. Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen. U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt.

Wilt u meer zelf bepalen, dan kunt u misschien een persoonsgebonden budget (PGB) krijgen. Dat is een bedrag waarmee u zelf hulp of zorg kunt inkopen. U kunt dan zelf kiezen van wie u zorg wilt krijgen. U heeft dan vaak ook meer te zeggen over de vorm van die zorg: op welke uren u zorg krijgt, en op welke manier.

Zorg via een PGB geeft meer vrijheid, maar u moet ook meer zelf regelen. U moet zelf contact met de zorgverlener leggen en daarmee afspraken maken. Die afspraken moeten worden vastgelegd in een contract. Ook moet u zelf de financiële administratie bijhouden.

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Financiering Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Krijgt u hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan kunt u kiezen tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget (pgb).

Kiest u voor zorg in natura? Dan krijgt u hulp van een zorgverlener die een contract met WoerdenWijzer heeft. Dit betekent dat u samen met WoerdenWijzer de zorg regelt die bij uw situatie past.

Wilt u hulp van een organisatie die geen contract heeft met WoerdenWijzer? Dan kunt u kiezen voor een pgb. Met een pgb moet u een aantal dingen zelf kunnen regelen. U sluit bijvoorbeeld zorgovereenkomsten met hulpverleners. Ook moet u goed met geld om kunnen gaan en een administratie bijhouden. Koopt u verschillende soorten hulp in? Dan is het belangrijk om goed bij te houden aan wie u geld moet betalen en hoeveel.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Financiering Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Eigen bijdrage en een persoonsgebonden budget (pgb)

Heeft u een pgb? Dan betaalt u een eigen bijdrage. Net als bij zorg in natura. De eigen bijdrage moet u zelf betalen. U kunt deze niet van het pgb betalen.

Het Centrale Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK) berekent hoe hoog uw eigen bijdrage is. U betaalt deze bijdrage aan het CAK.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Eigen bijdrage en een persoonsgebonden budget (pgb)

Wet langdurige zorg (Wlz) en een persoonsgebonden budget (pgb)

Heeft u langdurig intensieve zorg nodig? Dan bekijkt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) welke zorg bij uw situatie past. Het CIZ geeft dit door aan het zorgkantoor.

Wilt u zelf bepalen bij wie u deze zorg inkoopt? Dan bekijkt het zorgkantoor of een persoonsgebonden budget (pgb) mogelijk is. Een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf zorg inkoopt.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Wet langdurige zorg (Wlz) en een persoonsgebonden budget (pgb)

Zorgverzekeringswet (Zvw) en een persoonsgebonden budget (pgb)

Heeft u verpleging of verzorging aan huis nodig? Dan bekijkt de wijkverpleegkundige welke zorg bij uw situatie past. De wijkverpleegkundige geeft dit door aan uw zorgverzekeraar. Wilt u graag zelf bepalen bij wie u deze zorg inkoopt? Dan bekijkt de verzekeraar of een persoonsgebonden budget (pgb) mogelijk is.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Zorgverzekeringswet (Zvw) en een persoonsgebonden budget (pgb)

Financiering Jeugdwet

Krijgt uw kind hulp vanuit de Jeugdwet? Dan kunt u kiezen tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget (PGB).

Kiest u voor zorg in natura? Dan krijgt u hulp van een zorgverlener die een contract met WoerdenWijzer heeft. Dit betekent dat u samen met WoerdenWijzer de zorg regelt die bij uw situatie past.

Wilt u hulp van een organisatie die geen contract heeft met WoerdenWijzer? Dan kunt u kiezen voor een PGB. Met een PGB moet u een aantal dingen zelf kunnen regelen. U sluit bijvoorbeeld zorgovereenkomsten met hulpverleners. Ook moet u goed met geld om kunnen gaan en een administratie bijhouden. Koopt u verschillende soorten hulp in? Dan is het belangrijk om goed bij te houden aan wie u geld moet betalen en hoeveel.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Financiering Jeugdwet