Wet langdurige zorg (Wlz)

Sommige mensen hebben elke dag veel zorg nodig. Bijvoorbeeld mensen met een ernstige beperking, psychische problemen of zware dementie.

De Wet langdurige zorg (Wlz) zorgt dan voor passende hulp. Deze hulp krijgt u thuis of in een zorginstelling. Bijvoorbeeld een revalidatiekliniek of een verpleeghuis. Wilt u weten of u hulp kunt krijgen vanuit de Wlz? Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt uw situatie.

Er zijn in Nederland verschillende wetten voor zorg en hulp. Behalve de Wet langdurige zorg (Wlz) zijn dat ook de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Wet langdurige zorg (Wlz) en een persoonsgebonden budget (pgb)

Heeft u langdurig intensieve zorg nodig? Dan bekijkt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) welke zorg bij uw situatie past. Het CIZ geeft dit door aan het zorgkantoor. Wonen, verpleging en verzorging zitten dan in één pakket aan zorg, die deels wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wilt u zelf bepalen bij wie u deze zorg inkoopt? Dan bekijkt het zorgkantoor of een persoonsgebonden budget (pgb) mogelijk is. Een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf zorg inkoopt. Voor een pgb Wlz betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Wet langdurige zorg (Wlz) en een persoonsgebonden budget (pgb)

Verpleeghuis en woonzorgcentrum

Kunt u niet meer thuis wonen? Heeft u veel verzorging of verpleging van deskundigen nodig? Dan is verhuizen naar een woonzorgcentrum of verpleeghuis soms noodzakelijk.

Als u dagelijks veel zorg nodig heeft, kunt u in het woonzorgcentrum (ook wel: verzorgingshuis) gaan wonen. Als u intensieve verpleegkundige zorg nodig heeft, kunt u opgenomen worden in een verpleeghuis.  Er zijn ook woonzorgcentra met een verpleegafdeling. In zo'n zorginstelling is 24 uur per dag verpleegkundige zorg aanwezig. Wonen, verpleging en verzorging zitten dan in één pakket aan zorg, die deels wordt betaald via de Wet langdurige zorg. Hiervoor vraagt u een indicatie aan bij het CIZ.

Een korte opname is mogelijk als u om medische redenen (nog) niet thuis kunt zijn. Omdat u bijvoorbeeld net uit het ziekenhuis komt. Of wanneer de zorg thuis even niet meer gaat. Dit heet eerstelijns verblijf. U kunt dan korte tijd in een verzorgingshuis of verpleeghuis worden verzorgd en verpleegd. Uw huisarts bepaalt of dit nodig is. Eerstelijns verblijf zit in het basispakket van de zorgverzekering. 

 

 

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Verpleeghuis en woonzorgcentrum