Wet langdurige zorg (Wlz)

Sommige mensen hebben elke dag veel zorg nodig. Bijvoorbeeld mensen met een ernstige beperking, psychische problemen of zware dementie.

De Wet langdurige zorg (Wlz) zorgt dan voor passende hulp. Deze hulp krijgt u thuis of in een zorginstelling. Bijvoorbeeld een revalidatiekliniek of een verpleeghuis. Wilt u weten of u hulp kunt krijgen vanuit de Wlz? Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt uw situatie.

Er zijn in Nederland verschillende wetten voor zorg en hulp. Behalve de Wet langdurige zorg (Wlz) zijn dat ook de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Wet langdurige zorg (Wlz) en een persoonsgebonden budget (pgb)

Heeft u langdurig intensieve zorg nodig? Dan bekijkt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) welke zorg bij uw situatie past. Het CIZ geeft dit door aan het zorgkantoor.

Wilt u zelf bepalen bij wie u deze zorg inkoopt? Dan bekijkt het zorgkantoor of een persoonsgebonden budget (pgb) mogelijk is. Een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf zorg inkoopt.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Wet langdurige zorg (Wlz) en een persoonsgebonden budget (pgb)