Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)

Als uw schuldeisers niet willen meewerken aan een schuldbemiddeling via de gemeente, dan kunt u een aanvraag doen voor een schuldsanering via de Rechtbank.

De aanvraag kan gedaan worden via het team Schuldhulpverlening van de gemeente. Voordat de aanvraag gedaan wordt, moet eerst geprobeerd worden om afspraken te maken met de schuldeisers via Schuldhulpverlening. Wilt u meer weten over de WSNP? Vraag dit bij een consulent van het team Schuldhulpverlening van de gemeente Woerden.

Hulp uit uw omgeving

Misschien kan iemand in uw omgeving al helpen. Zoals een familielid, een vriend of een bekende. Wilt u tips over hulp vragen aan de mensen om u heen? Kijk dan op onze pagina "Zo kan ik makkelijker hulp vragen".

De hulp kan ook letterlijk uit uw omgeving komen. Want soms woont er iemand om de hoek, die u met alle plezier kan helpen. Zonder dat u het weet. Dan is het een goed idee om uw hulpvraag op de Buurtmarktplaats te zetten. Hier kunnen alle inwoners van Woerden hulp aanbieden en vragen.