Zorgverzekeringswet (Zvw)

Iedereen maakt weleens zorgkosten, bijvoorbeeld voor een bezoek aan de dokter. In Nederland is het verplicht om hiervoor een zorgverzekering af te sluiten. Met deze basisverzekering bent u bijvoorbeeld verzekerd voor de kosten van een huisarts, medicijnen en ziekenhuisbezoek. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd met hun ouders.

De overheid bepaalt elk jaar welke zorgkosten de basisverzekering vergoedt. Sommige zorgkosten vallen niet onder de basisverzekering. Voor deze kosten kunt u een aanvullende verzekering afsluiten. Voor een aanvullende verzekering betaalt u meer geld.

De kosten van een zorgverzekering verschillen per verzekeraar. U mag zelf kiezen bij welke zorgverzekeraar u een verzekering afsluit. Wilt u weten wat een zorgverzekering kost? Op internet kunt u zorgverzekeringen vergelijken. Zo vindt u een verzekering die goed bij uw situatie past.

Er zijn in Nederland verschillende wetten voor zorg en hulp. Behalve de Zorgverzekeringswet zijn dat ook de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

 

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Collectieve zorgverzekering

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de een collectieve zorgverzekering van FermWerk. Dit is een collectieve verzekering voor ziektekosten bij zorgverzekeraar VGZ of Zorg en Zekerheid. Collectief betekent dat een groep mensen samen een verzekering afsluit. Hierdoor krijgt u korting.

Met deze verzekering kunt u geld besparen. U krijgt korting op de basisverzekering, de aanvullende verzekering en de tandartsverzekering.

 

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Collectieve zorgverzekering

Zorgverzekeringswet (Zvw) en een persoonsgebonden budget (pgb)

Heeft u verpleging of verzorging aan huis nodig? Dan bekijkt de wijkverpleegkundige welke zorg bij uw situatie past. De wijkverpleegkundige geeft dit door aan uw zorgverzekeraar. Wilt u graag zelf bepalen bij wie u deze zorg inkoopt? Dan bekijkt de verzekeraar of een persoonsgebonden budget (pgb) mogelijk is.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Zorgverzekeringswet (Zvw) en een persoonsgebonden budget (pgb)