Zorgverzekeringswet (Zvw)

Iedereen maakt weleens zorgkosten, bijvoorbeeld voor een bezoek aan de dokter. In Nederland is het verplicht om hiervoor een zorgverzekering af te sluiten. Met deze basisverzekering bent u bijvoorbeeld verzekerd voor de kosten van een huisarts, medicijnen en ziekenhuisbezoek. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd met hun ouders.

De overheid bepaalt elk jaar welke zorgkosten de basisverzekering vergoedt. Sommige zorgkosten vallen niet onder de basisverzekering. Voor deze kosten kunt u een aanvullende verzekering afsluiten. Voor een aanvullende verzekering betaalt u meer geld.

De kosten van een zorgverzekering verschillen per verzekeraar. U mag zelf kiezen bij welke zorgverzekeraar u een verzekering afsluit. Wilt u weten wat een zorgverzekering kost? Op internet kunt u zorgverzekeringen vergelijken. Zo vindt u een verzekering die goed bij uw situatie past.

Er zijn in Nederland verschillende wetten voor zorg en hulp. Behalve de Zorgverzekeringswet zijn dat ook de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Collectieve zorgverzekering

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de collectieve zorgverzekering van FermWerk. Dit is een collectieve verzekering voor ziektekosten bij zorgverzekeraar VGZ of Zorg en Zekerheid. Collectief betekent dat een groep mensen samen een verzekering afsluit. Hierdoor krijgt u korting.

Met deze verzekering kunt u geld besparen. U krijgt korting op de basisverzekering, de aanvullende verzekering en de tandartsverzekering.

 

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Collectieve zorgverzekering

Zorgverzekeringswet (Zvw) en een persoonsgebonden budget (pgb)

Heeft u verpleging of verzorging aan huis nodig? Dan bekijkt de wijkverpleegkundige welke zorg bij uw situatie past. De wijkverpleegkundige geeft dit door aan uw zorgverzekeraar.

Wilt u graag zelf bepalen bij wie u deze zorg inkoopt? Dan bekijkt de verzekeraar of een persoonsgebonden budget (pgb) mogelijk is.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Zorgverzekeringswet (Zvw) en een persoonsgebonden budget (pgb)

Abonnementstarief betalen (Wmo)

Als u voor het eerst hulp of ondersteuning heeft gehad van uit de Wmo, dan stuurt uw zorgaanbieder of gemeente uw zorggegevens naar het CAK. U ontvangt dan een startbrief van het CAK. Daarin wordt gevraagd om uw gegevens te controleren.

In 2019 is het maximale abonnementstarief € 17,50 per maand. Het CAK stuurt u een beschikking met het besluit en de uitleg over het abonnementstarief. Deze volgt meestal een maand na de startbrief. Binnen enkele weken na de beschikking krijgt u de eerste factuur. Hierop staat meestal het tarief voor de eerste perioden in één keer. Het bedrag van de eerste factuur kan dus hoger zijn dan van de facturen daarna.

Heeft u (tijdelijk) moeite om het abonnementstarief te betalen? Dan kunt u met het CAK afspreken om in periodes te betalen.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Abonnementstarief betalen (Wmo)

Financiering Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Krijgt u hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan kunt u kiezen tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget (pgb).

Kiest u voor zorg in natura? Dan krijgt u hulp van een zorgverlener die een contract heeft met de gemeente. Dit betekent dat u samen met de gemeente de zorg regelt die bij uw situatie past.

Wilt u hulp van een organisatie die géén contract heeft met de gemeente?  Dan kunt u kiezen voor een pgb. Met een pgb moet u een aantal dingen zelf regelen. U sluit bijvoorbeeld zorgovereenkomsten met hulpverleners. Ook moet u goed met geld om kunnen gaan en een administratie bijhouden. Koopt u verschillende soorten hulp in? Dan is het belangrijk om goed bij te houden aan wie u geld moet betalen en hoeveel.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Financiering Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)