Onafhankelijke regieondersteuning

Heeft u een vraag over bijvoorbeeld zorg, wonen, echtscheidingen, mantelzorg, pleegzorg, PGB, opvoeden, werk en inkomen, dagbesteding, welzijn of onderwijs? Of een vraag op een ander gebied in uw leven?

Soms is het lastig om zelf een oplossing te bedenken of informatie te vinden over de hulp die het beste past bij uw situatie. Of heeft u hulp nodig in het contact met de gemeente, zorginstelling of andere organisatie.

Dan kan een onafhankelijke regieondersteuner (of cliëntondersteuner) u helpen. U heeft recht op deze gratis ondersteuning. De regieondersteuner staat los van de gemeente, zorginstellingen en andere organisaties.

Wat doet de regieondersteuner?

De regieondersteuner helpt u om uit te zoeken of u een hulpvraag heeft. En welke hulp of ondersteuning u nodig heeft. De regieondersteuner helpt u bijvoorbeeld om een gesprek met de gemeente voor te bereiden of is hierbij aanwezig.  De regieondersteuner geeft informatie en advies over de hulp die bij uw situatie past en ondersteunt u bij de (aanvraag)procedures die daarbij horen. Regieondersteuners werken samen met huisartsen, GGD, ODO, thuiszorgorganisaties, jongerenwerk, NIO (netwerk informele ondersteuning), FermWerk, scholen en Zegveld Zorgt.

Hoe werkt het?

U vraagt de gratis regieondersteuning aan via Kwadraad (maatschappelijk werk) of Welzijn Woerden. Bij aanmelding krijgt u een intakegesprek. Daarna krijgt u een toegangsbewijs om een regieondersteuner te kiezen die bij u past. Naast professionele regieondersteuners zijn er ook ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. U kunt ook zelf een regieondersteuner aandragen.

Kwadraad
elke werkdag van 9:00 tot 10:00 tijdens spreekuren
via 088 900 4000
www.kwadraad.nl

Welzijn Woerden
elke werkdag van 9:00 tot 17:00
via 0348 421 101
www.welzijnwoerden.nl