Onafhankelijke regieondersteuning

Het kan zijn dat u het moeilijk vindt om passende ondersteuning te vinden. Komt u er met de informatie op deze website niet uit? Dan kunt u bellen met de medewerkers van de Integrale Toegang van WoerdenWijzer.

Maar misschien krijgt u bij het vinden van passende hulp juist liever ondersteuning van buitenaf. Dat noemen we onafhankelijke regieondersteuning. Daarbij krijgt u ondersteuning van professionals die los staan van WoerdenWijzer. Deze hulp is altijd gratis.

Behalve over toekomstige hulp, kan onafhankelijke regieondersteuning ook gaan over hulp die u nu al gebruikt. Maar ook over:

  • onderwijs

  • werk

  • inkomen

  • wonen

  • toegang tot de Wet Langdurige Zorg (WLZ)

  • indienen van een bezwaar

Aanvragen

Wilt u hier gebruik van maken? Kies dan uit de lijst hieronder wie het beste bij u past. En neem rechtstreeks contact met hem of haar op.

Jan Koopmans

Expertise: jeugdhulpverlening, reclassering, pleegzorg, maar ook ouderenzorg

Angela Calder

Expertise: werk en inkomen, juridische kennis, hulp aan o.a. ex-gedetineerden, nieuwkomers (asiel) en bij sociale (multi-problematieke) vraagstukken.

Annemarie de Jager

Expertise: Jeugdhulpverlening, opvoeding en gedragsproblematiek, o.a. Autisme en ADHD, gezinstherapie

Simone Vernooij

Expertise: juridische hulp, hulp bij bezwaar- en klachtenprocedure

Suraya Arifin

Expertise: inkomen, wonen, werk, onderwijs, hulpverlening, zorg, wet- en regelgeving

Evelien Bredt

Expertise: wet- en regelgeving rondom indicatiestelling en WLZ

Alice Otten

Expertise: welzijn, onderwijs en arbeidsparticipatie

Ada Grasmeijer

Expertise: kennis en ervaring rondom niet-aangeboren hersenletsel

Christiane Rietveld

Expertise: brede kennis van Wmo en WLZ