Dakloos

Dakloos worden, op straat komen te staan. Het kan iedereen overkomen. Schulden, verslaving en psychische problemen zijn de meest voorkomende oorzaken waardoor mensen dakloos worden. Wat kunt u doen als u in zo'n moeilijke situatie terecht bent gekomen?

Probeer er voor te zorgen dat u snel weer een veilig dak boven uw hoofd vindt. Al is het maar tijdelijk. Misschien kunt u een tijdje terecht bij vrienden of familie. Als dit niet lukt kunt u contact opnemen met d.

De gemeente kan u niet direct aan een woning helpen maar u wel adviseren; en kan u doorverwijzen naar een organisatie die u verder kan helpen.

Besef dat het belangrijk is dat u een postadres heeft. En ingeschreven staat bij de gemeente. Anders heeft u ook geen recht op een uitkering.
Heeft u tijdelijk onderdak gevonden, maar hoge schulden, laat u dan helpen door de medewerkers van Schuldhulpverlening.

Hulp uit uw omgeving

Misschien kan iemand in uw omgeving al helpen. Zoals een familielid, een vriend of een bekende. De hulp kan ook letterlijk uit uw omgeving komen. Want soms woont er iemand om de hoek, die u met alle plezier kan helpen. Wilt u tips over hulp vragen aan de mensen om u heen? Kijk dan op onze pagina "Zo kan ik makkelijker hulp vragen".

Vindt u het prettig als een onafhankelijk persoon, met kennis van zaken, u helpt bij het zoeken naar de goede antwoorden? Dan kan een onafhankelijk cliëntondersteuner u goed helpen.

Ook zijn er diverse vrijwilligersorganisaties die u kunnen helpen. Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met de Welzijnscoaches van WoerdenWijzer via telefoon 0348 - 428 600. Heeft u professionele ondersteuning nodig vanuit de Wmo of de Jeugdwet, dan vult u een ondersteuningsplan in.

Bijpassende hulp, hulpmiddelen en organisaties

Tijdelijke woonruimte

Bent u onverwacht dakloos geworden? Kent u iemand die onverwacht dakloos is geworden? Bijvoorbeeld door relatieproblemen, mishandeling of schulden? Er zijn instanties die mensen helpen die tijdelijk veilige woonruimte zoeken. In deze tijdelijke woonruimte kunt u uw leven weer op orde krijgen.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Tijdelijke woonruimte

Dakloosheid

Dakloos of thuisloos raken is nu niet iets, waar u op zit te wachten. Toch overkomt het meer mensen, dan u waarschijnlijk denkt. Veel voorkomende oorzaken zijn bijvoorbeeld schulden door te hoge woonlasten, niet goed met geld omgaan en in de schulden terecht komen. Men wordt op den duur het huis uitgezet door een huurachterstand.

Een andere oorzaak is terug te vinden in verslaving aan drugs, alcohol, gokken. Ook psychiatrische problemen waardoor iemand niet goed voor zichzelf kan of wil zorgen, kunnen uiteindelijk ervoor zorgen dat iemand dak- of thuisloos raakt. Of mensen die uit huis gezet worden na ruzie met partner of ouder(s), soms door tussenkomst van politie of justitie.

Veel jongeren raken dak- of thuisloos, omdat zij van huis weggelopen zijn. Ook niet te vergeten de mannen en vrouwen, die door echtscheiding of een verbroken relatie op straat komen te staan. En de mensen die noodgedwongen dak- of thuisloos raken door bijvoorbeeld een brand.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Dakloosheid

Schuldhulpverlening

Heeft u schulden of geldproblemen? Of verwacht u deze problemen te krijgen? Dan kunt u schuldhulpverlening aanvragen.

De gemeente heeft de verplichting inwoners met schulden te helpen. Dit is vastgelegd in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Samen met een schuldhulpverlener maakt u afspraken voor het afbetalen van uw schulden. Bijvoorbeeld dat u een lening krijgt van de gemeente, waarmee u de schulden kan afbetalen. U heeft dan alleen nog een schuld bij de gemeente. Of de schuldhulpverlener gaat voor u bemiddelen bij de schuldeisers om afspraken te maken over het terug betalen van de schulden. Een ander instrument is budgetbeheer. De schuldhulpverlener beheert dan het inkomen en zorgt voor de tijdige betalingen. Dit voorkomt nieuwe schulden of betalingsachterstanden.

Ook kan hij u doorverwijzen naar een bewindvoerder. De rechter laat dan uw eigen geld door iemand anders beheren. Dat wordt onder bewind stellen genoemd. U krijgt dan hulp om uw administratie in orde te maken. Uw geld wordt door een bewindvoerder beheerd. Heeft u grote problemen door schulden? Dan kan de rechter beschermingsbewind bepalen. Een bewindvoerder beheert dan niet alleen uw geld, maar ook uw spullen.

Wilt u meer weten over schuldhulpverlening, neem dan contact op met het team Schuldhulpverlening.

Vind organisaties die u kunnen helpen met: Schuldhulpverlening