Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek, een lang woord voor een onderzoek door de gemeente onder mensen die contact hebben gehad met WoerdenWijzer. Omdat zij bijv. hulp nodig hadden bij de opvoeding van de kinderen of bij het huishouden. Of omdat er een rolstoel nodig was of iemand op zoek was naar begeleiding of dagbesteding.

Wettelijk onderzoek

Al sinds 2016 zijn gemeenten wettelijk verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek voor de Wmo en de Jeugdwet uit te voeren. De resultaten moeten laten zien hoe u als cliënt van WoerdenWijzer het contact heeft ervaren. En of de ontvangen zorg of ondersteuning goed is en doet waar het voor bedoeld is. Dit gebeurde vroeger één keer per jaar in de vorm van een standaard vragenlijst.

Vanaf dit jaar gaan we dat anders doen. We gaan namelijk gebruik maken van een systeem, dat u in elke fase van het proces de mogelijkheid geeft uw ervaringen (anoniem) met ons te delen. Want wij willen graag van u leren!

Hoe doen we dat?

Wij gebruiken hier “Ervaringwijzer” voor. Iedereen die contact heeft gehad met WoerdenWijzer en/of ondersteuning krijgt vanuit de Wmo of de Jeugdwet, kan mee doen. U doet hier anoniem aan mee, we kunnen geen antwoorden herleiden naar mensen.

Doe mee! We leren graag van u.

Wilt u uw ervaringen met ons delen? Doe dan mee aan het cliëntervaringsonderzoek!
Klik op een van de onderstaande linken:

Jeugdwet:

♦Hoe was jouw contact met WoerdenWijzer? (je bent tussen de 12 en 18 jaar)
Je hebt wel contact gehad met WoerdenWijzer, maar nog geen ondersteuning ontvangen
Vragen over de toegankelijkheid

♦Hoe was uw contact met WoerdenWijzer? (u bent de ouder/verzorger van een kind)
U heeft wel contact gehad met WoerdenWijzer, maar er is nog geen ondersteuning ingezet
Vragen over de toegankelijkheid

♦Hoe was de hulp en wat heb je ermee bereikt? (je bent tussen de 12 en 18 jaar)
Je hebt contact gehad met WoerdenWijzer én inmiddels ondersteuning ontvangen
Vragen over toegankelijkheid en kwaliteit en effecten van de ondersteuning

♦Hoe was de hulp en wat heeft u ermee bereikt? (u bent de ouder/verzorger van een kind)
U heeft contact gehad met WoerdenWijzer én er is inmiddels ondersteuning ingezet
Vragen over toegankelijkheid en kwaliteit en effecten van de ondersteuning

Wmo:

♦Hoe was uw contact met WoerdenWijzer?
U heeft wel contact gehad met WoerdenWijzer, maar nog geen ondersteuning ontvangen
Vragen over de toegankelijkheid

♦Hoe was de hulp en wat heeft u ermee bereikt?
U heeft contact gehad met WoerdenWijzer én inmiddels ondersteuning ontvangen
Vragen over toegankelijkheid en kwaliteit en effecten van de ondersteuning

Hartelijk dank. Wij waarderen uw mening!