Ik heb een vraag

Hieronder vind u een stroomschema op weg naar de juiste hulp. Als u dit schema volgt, zult u merken dat we eerst willen kijken naar wat u zelf, eventueel met hulp van anderen, kunt regelen, voordat een professional het van u over neemt. Problemen oplossen met tussenkomst van instanties en instellingen kan soms voorkomen worden, als er goed gekeken wordt naar de eigen mogelijkheden en het sociale netwerk (familie, buren, vrijwilligers, etc.). U kunt hier, indien gewenst, onafhankelijke ondersteuning bij krijgen van een regieondersteuner. Als uw vraag niet beantwoord wordt, kunt u contact opnemen met WoerdenWijzer.nl. Zij denken graag met u mee.