Burenoverlast tijdens de coronacrisis

Het is voor iedereen erg wennen om de hele dag thuis te zijn. Misschien hoort u buren praten, muziek door de muren of buurkinderen rennen door de woonkamer. De angst en onzekerheid, die deze tijd met zich meebrengt maakt dat er sneller irritaties ontstaan. Dat is heel begrijpelijk. Gelukkig kunt u er veel aan doen om deze irritaties te verminderen.

Bureau WoonTalent

Bureau WoonTalent adviseert gemeenten en woningcorporaties op het gebied van Woonoverlast. Ook maken zij deel uit van het expertteam woonoverlast. Dat team adviseert de rijksoverheid op het gebied van leefbaarheid en woonoverlast.

Bureau WoonTalent heeft speciaal een website opgezet voor u als bewoner. Tijdens de Corona crisis moet u meer thuis blijven, u werkt thuis, de kinderen gaan niet naar school. Dit geldt niet alleen voor u maar ook voor uw buren. Het kan zijn dat u juist in deze tijd last of overlast ervaart van uw buren. Bureau WoonTalent wil u in deze crisis periode tips en advies geven om met deze situatie om te gaan.

Open hier de website