Coach4you door Gilde Woerden

Gilde Woerden slaat een nieuwe weg in. Naast de stadswandelingen gaat zij een nieuwe lijn van activiteiten opzetten. Op verzoek van de landelijke Gilde organisatie starten zij, met ingang van het nieuwe schooljaar 2018/ ’19, onder de naam Coach4you, een ondersteuningsproject voor scholieren. Met name voor scholieren, die voor het eerst de brugklas gaan bezoeken en een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Bekende gezichten in de straat

Zo langzamerhand kent bijna iedereen in Woerden wel de gidsen van Gilde Woerden in hun groene jacks. Het werd tijd om ook iets voor de jeugd te gaan doen. Eigenlijk is dat in feite al een bekend terrein voor de gidsen. Denk maar aan de jaarlijkse klassendag en de aandacht die de gidsen via het KUVO door het gehele jaar aan de jeugd besteden.

De landelijke gidsenorganisatie heeft vorig jaar het bestuur van Gilde Woerden benaderd en gevraagd om in navolging van 18 andere plaatsen een coachingsproject op te willen zetten onder de naam: Coach4you.

Deze aparte tak onder het bestuur van Gilde Woerden is een preventief mentorproject in het kader van voortijdig schoolverlaten. Er verlaten nog steeds te veel jongeren de school zonder een startkwalificatie. Ondanks een lichte daling in 2007 is het probleem nog steeds actueel en blijft het een aandachtspunt van het kabinet. Gilde Nederland streeft ernaar om projecten met een dergelijk maatschappelijk belang onder de gilden te verspreiden.

Voor wie is Coach4you?

Coach4you is bedoeld voor leerlingen uit groep 8, die door een aantal risicofactoren extra ondersteuning in de brugklas nodig hebben om hun mogelijkheden in het voortgezet onderwijs voluit te realiseren. Deze risicofactoren kunnen zowel in de omgeving van het kind liggen als in het kind zelf.

Een kind kan weinig weerbaar zijn, erg stil, bang of onzeker; dyslectisch, hoogbegaafd, hyperactief of licht autistisch e.d. Doorgaans vallen deze kinderen buiten de professionele hulpverlening, maar zij hebben wel extra ondersteuning nodig.

Ouders kunnen hun kind niet altijd de ondersteuning geven die ze zouden willen omdat ze bijvoorbeeld onvoldoende de Nederlandse taal beheersen en/of het onderwijssysteem niet kennen. Het kan zijn dat het kind onder zijn niveau presteert of gedragsproblemen heeft.

Aanmelding leerlingen die hulp kunnen gebruiken

Leerlingen die in aanmerking komen voor ondersteuning, kunnen uitsluitend via de deelnemende scholen voor basisonderwijs aan Coach4you worden opgegeven. Aan deze ondersteuning zijn geen kosten verbonden.

De belangrijkste taak van de coach

Een coach geeft een leerling extra steun en begeleiding die hij of zij thuis niet of onvoldoende krijgt. Het accent ligt op het sociaal-emotionele vlak. Maar ook op het bieden van praktische studiebegeleiding (structureren en plannen van huiswerk).

Vanaf nu gaat Coach4you Woerden coaches werven. Ervaring in het onderwijs is niet noodzakelijk. Belangrijk is wel dat men stabiel en betrouwbaar is en vertrouwen uitstraalt. Daarnaast moet de coach uiteraard over sociale vaardigheden beschikken en goed kunnen luisteren. Geïnteresseerden kunnen meer informatie lezen over de organisatie Coach4you op de website www.coach4you.org of een mail sturen naar coach4you@gildewoerden.nl. Uitgebreide informatie wordt dan toegestuurd.