De tarieven voor persoonsgebonden budget veranderen

Vanaf 1 januari 2021 verandert er iets in de pgb-tarieven. De tarieven gaan omlaag. Dit geldt voor de tarieven van hulp bij het huishouden professioneel, hulp bij het huishouden door iemand uit uw netwerk, Wmo begeleiding professioneel en jeugdhulp professioneel.

Inwoners die al gebruik maken van een pgb hebben een brief gekregen. Hierin wordt uitgelegd waarom dit nodig is en hoe de regels vanaf 1 januari gelden.

Waarom verlagen we de tarieven?

De gemeente Woerden moet bezuinigen. Net als veel gemeenten in Nederland zijn de kosten voor zorg erg hoog. Daarom kijken we of onze uitgaven echt nodig zijn. Uit onderzoek bleek dat onze pgb-tarieven voor professionele zorg hoog is in vergelijking tot andere gemeenten. Gemeenten in de omgeving van Woerden hanteren gemiddeld een tarief van 75% tot 85% van het ZIN-tarief. Daarom hebben wij besloten om de pgb-tarieven hierop aan te passen.

Wat verandert er vanaf 1 januari 2021?

Wanneer gaat de verandering in?

De nieuwe tarieven zijn vastgesteld per 1 januari 2021. Als u voor 1 januari 2021 nog geen pgb had en u doet op of na  1 januari 2021 een nieuwe aanvraag voor ondersteuning, dan gelden de nieuwe tarieven.

Heeft u al een pgb en loopt uw huidige indicatie vóór 1 juli 2021 af? En vraagt u tijdig een herindicatie aan? Dan blijft uw pgb-tarief tot en met 30 juni 2021 gelijk. Zo heeft u in ieder geval tot 1 juli 2021 de tijd om u voor te bereiden op de nieuwe financiële situatie. Vanaf 1 juli 2021 gaan de nieuwe tarieven gelden.

Voorbeeld: De einddatum van uw indicatie is 1 mei 2021. U vraagt tijdig een herindicatie aan. U krijgt een nieuwe indicatie tot en met 1 mei 2022. Van 1 mei 2021 tot en met 30 juni 2021 geldt het oude tarief. Van 1 juli 2021 tot en met 1 mei 2022 geldt het nieuwe tarief.

Heeft u al een pgb en loopt uw huidige indicatie na 30 juni 2021 af? Dan blijft de hoogte van uw pgb gelijk tot het einde van uw indicatie. Heeft u een verlenging van de ondersteuning nodig? De nieuwe tarieven gelden dan vanaf de nieuwe indicatie.

Voorbeeld: De einddatum van uw indicatie is 1 november 2021. U vraagt tijdig een herindicatie aan. U krijgt een nieuwe indicatie tot en met 1 november 2022. Het oude tarief geldt tot en met 1 november 2021. Vanaf 2 november 2021 geldt het nieuwe tarief.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Wij begrijpen dat dit besluit nadelige gevolgen kan hebben voor u. Heeft u vragen over deze brief of wilt u meer informatie? Bel dan met uw vaste contactpersoon bij WoerdenWijzer (uw casemanager). Weet u niet wie dit is? Of heeft u geen casemanager? Bel dan met het algemene nummer van WoerdenWijzer, 0348 – 428 600.

WoerdenWijzer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Buiten die tijden kunt u een bericht inspreken. U wordt binnen een werkdag teruggebeld.