Mantelzorgers in het zonnetje

Zorgen voor naasten is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Wie vroeg of laat te maken krijgt met mantelzorg doet dit uit liefde voor elkaar. Als mantelzorger bent u erg belangrijk voor de persoon voor wie u zorgt. Maar het zorgen is niet altijd even makkelijk, daarom verdient ook u het zo nu en dan om in het zonnetje gezet te worden.

Mantelzorgwaardering

Mantelzorg is onbetaalde zorg voor zieke of gehandicapte familieleden of vrienden. Het gaat bij mantelzorg om intensieve zorg voor langere tijd. Een mantelzorger is geen beroepskracht. De gemeente Woerden wil mantelzorgers in het zonnetje zetten die langdurig en intensief voor een naaste zorgen. Dat gebeurt via een mantelzorgwaardering. Het Steunpunt Mantelzorg van Welzijn Woerden voert in opdracht van de gemeente ieder jaar de mantelzorgwaardering uit.

Aanmelden kan tot 31 december 2018

In het teken van deze mantelzorgwaarderingsactie ontvangen de mantelzorgers in Woerden  een cadeaubon voor  de inzet en de zorg die zij geven. Dus zorgt u voor een van uw naaste(n) of kent u iemand die dit doet? Meld uzelf dan snel aan of vertel het door! U kunt u voor de mantelzorgwaardering aanmelden door het formulier op www.welzijnwoerden.nl/mantelzorg/mantelzorgwaardering/aanvragen-mantelzorgwaardering in te vullen. Dit kan tot 31 december 2018. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Welzijn Woerden via 0348 421 101.

Foto van een zorgvrager en mantelzorger

Als mantelzorger verdient u waardering!