Woerden komt met hulpaanbod bij betalingsachterstanden

Vanaf deze maand krijgen inwoners van gemeente Woerden die een betalingsachterstand hebben bij de woningcorporatie, zorgverzekeraar of het drinkwaterbedrijf hulp aangeboden bij het voorkomen van verdere schulden. Na een wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is de gemeente sinds 1 januari 2021 verplicht om een hulpaanbod te doen. Inwoners zijn vrij in hun keus om hiervan gebruik te maken.

In de gewijzigde wet is het delen van persoonsgegevens van burgers die betalingsachterstanden hebben mogelijk gemaakt. Zo kan de gemeente inwoners met schulden makkelijker vinden en hulp aanbieden. Naar verwachting gaat het voor Woerden om tussen de 450 en 500 signalen per maand.

Hoe werkt het?

In de wet is geregeld dat woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers en drinkwaterbedrijven gegevens mogen delen met de gemeente. Dit mogen zij doen nadat zij zelf een sociaal incasso-traject hebben doorlopen en het niet is gelukt om in contact te komen met de inwoner. De gemeente heeft afspraken gemaakt met Achmea, Menzis, VGZ, Zorg en Zekerheid, Vitens en GroenWest. De gemeente krijgt van hen een lijst met naam, adres en de hoogte van de achterstand door. Daarna is de gemeente verplicht om de inwoners op deze lijst een hulpaanbod te doen.

Getrainde vrijwilligers

De gemeente Woerden heeft ervoor gekozen om de inwoners op de lijst een kaart te sturen met daarop het aanbod voor een gesprek. Ook staat op die kaart wat inwoners zelf kunnen doen. Het gesprek wordt gevoerd door medewerkers van de thuisadministratie van Kwadraad en van Stichting Maatjes voor Woerden. Later dit jaar maakt de gemeente ook afspraken met andere partijen over het aanleveren van informatie, waaronder de energiebedrijven.

“Mensen met geldproblemen of schulden wachten vaak lang met het zoeken van hulp. Ze schamen zich of weten niet waar ze hulp kunnen vragen. Maar hoe eerder je erbij bent, hoe sneller je van de schulden af bent. Door als gemeente in een vroeg stadium hulp aan te bieden, kunnen we inwoners helpen om ergere schulden te voorkomen. Het is goed dat deze wetgeving er nu is. Zo kunnen we veel meer mensen veel eerder hulp aanbieden dan voorheen”, aldus wethouder Tymon de Weger (schuldhulpverlening). “Het gaat om een hulpaanbod. De inwoner mag zelf kiezen of hij/zij daar gebruik van wil maken. De gemeente kan de inwoner niet verplichten.”