Onafhankelijke regieondersteuning

U heeft een ondersteuningsvraag, maar u vindt het moeilijk om passende ondersteuning te vinden. U wilt graag onafhankelijke cliëntondersteuning of zoals we in Woerden zeggen: onafhankelijke regieondersteuning. Uitgevoerd door onafhankelijke professionals, die los van WoerdenWijzer.nl ondersteuning bieden. 

De onafhankelijke regieondersteuners kunnen benaderd worden voor vragen over ondersteuning bij dagbesteding, jeugdhulp, onderwijs, werk en inkomen, wonen en de toegang tot de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Eigenlijk alle onderwerpen binnen het zogenoemde Sociaal Domein. In Woerden, Kamerik, Zegveld en Harmelen zijn verschillende regieondersteuners actief. Zij adviseren onafhankelijk van een (zorg)organisatie. Het advies is gratis en gaat uit van de situatie van de inwoner. Zij kunnen samen met u kijken welke ondersteuning het meest passend is.

Regieondersteuning aanvragen

Wilt u in 2016 gebruik gebruikmaken van regieondersteuning? Vraag dan een voucher aan via WoerdenWijzer.nl via telefoonnummer (0348) 428 600 of info@woerdenwijzer.nl. U kunt vervolgens zelf de regieondersteuner kiezen die het beste bij u past. Mocht u liever niet via de gemeente een regieondersteuner benaderen, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de regieondersteuner van uw keuze. Deze regieondersteuner zal dan anoniem bij de gemeente een voucher voor u aanvragen.

De kosten van de regieondersteuning worden op anonieme basis betaald door de gemeente. Regieondersteuners geven dus geen persoonsgegevens door bij de factuur.

Onafhankelijke regieondersteuners

Hieronder stellen de regieondersteuners zich voor:


Jan Koopmans
e-mail: info@jksconsultancy.nl

Sinds een jaar ben ik met pensioen, maar ik wil niet stil gaan zitten. Graag wil ik mijn ervaring inzetten om inwoners van Woerden te ondersteunen in het duidelijk krijgen van problemen en de hulp die nodig is om zo mogelijk de problemen op te lossen. Mijn deskundigheid op basis van werkervaringen liggen op de volgende gebieden:

In de eerste plaats ben ik bekend met het voortgezet onderwijs en m.n. die vormen die zich bezig houden met jongeren die dreigen voortijdig het onderwijs te verlaten. Vroeger noemden ze dat vormingswerk. Ik keek dan naar mogelijkheden om toch nog in het onderwijs te blijven en een diploma te halen. Daarnaast ken ik de justitie. Ik heb jarenlang gewerkt bij de reclassering, maar ken ook gesloten jeugdinrichtingen, politie en de rechtelijke macht. Ik heb ook leerstraffen, die door de rechter waren opgelegd, gegeven in de vorm van groepsgedragstrainingen.

De laatste jaren heb ik gewerkt binnen de (jeugd)hulpverlening en vooral de pleegzorg. Kinderen, die om verschillende redenen niet meer thuis konden wonen, werden tijdelijk bij pleeggezinnen ondergebracht. Steeds weer zoeken naar eigen mogelijkheden binnen het netwerk stond daarbij centraal. Ondertussen ken ik ook sinds kort de wereld van de ouderenzorg, Ik ben voorzitter van een cliëntenraad van een grote instelling voor ouderenzorg in Hilversum.

Ik kan goed luisteren en problemen in kaart brengen. Mogelijk kan ik dan helpen door vragen te stellen of vraagtekens te zetten die je als direct betrokkene niet zo snel zou stellen en dat kan helpen is mijn ervaring.


Annemarie de Jager
e-mail: info@burobloom.com

Iedereen kan in een lastige situatie terecht komen waarbij het moeilijk is om oplossingen te bedenken. Soms lijkt het misschien zelfs dat deze situatie niet verbeterd kan worden. Het kan dan heel fijn zijn als iemand van buitenaf meedenkt, iemand met verstand van zaken. Ik zou graag diegene willen zijn.

Ik vind het fijn mensen te helpen om hun situatie duidelijk te krijgen en mee te denken hoe er een verbetering of oplossing gevonden kan worden. Hierbij vind ik het heel belangrijk dat u zich gehoord en begrepen voelt.  Mensen vinden mij spontaan, enthousiast, deskundig en doortastend.

Door mijn opleiding en werkervaring heb ik veel kennis van de verschillende problemen waar je als mens en als ouders tegen aan kan lopen en ik weet goed welke hulpverlening er is in en rondom Woerden. In 2006 ben ik afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit in Leiden. 

Na mijn studie heb ik vier jaar als onderwijsadviseur bij een schoolbegeleidingsdienst gewerkt waar ik diverse scholen in Woerden heb begeleid. Vervolgens ben ik in de jeugdhulpverlening gaan werken waar ik gezinnen met allerlei hulpvragen heb begeleid. Dit waren vragen rondom de opvoeding en gedragsproblemen maar ook bijvoorbeeld problemen die ouders zelf kunnen hebben. Ik heb ook veel ervaring in het werken met kinderen en jongeren met problematiek zoals autisme en ADHD. Nu werk ik, naast mijn werk in Woerden, met veel plezier voor een Jeugd en Gezinsteam in Alphen aan den Rijn waar ik gesprekken voer met gezinnen en zelf ook hulpverlening bied.

Heeft u vragen over uw zoon, dochter of gezin? Zou u graag willen weten wat er misschien aan de hand zou kunnen zijn en welke hulp daar voor is? Zijn er problemen op school of lukt het niet om naar school te gaan? In deze en andere situaties wil ik graag meedenken en samen bedenken wat nu echt zou kunnen helpen. Ik neem graag contact met u op en u bent van harte uitgenodigd om contact met mij op te nemen!

Hartelijke groet,
Annemarie de Jager


Alice Otten
e-mail: a.otten.poldermans@gmail.com / groep@kooyenga.nl

Laat ik me even voorstellen.

Ik ben een veelzijdige en nieuwsgierige vrouw met een warme belangstelling voor mensen en een brede werkervaring op het terrein van welzijn, onderwijs en arbeidsparticipatie. Ik geloof in de eigen kracht van mensen. Soms hebben mensen pech gehad en moeten zij vanuit een lastige situatie verder. Die lastige situatie is dan een feit, maar de manier waarop je hiermee omgaat biedt mogelijkheden en kansen. In de gesprekken probeer ik hierbij aan te sluiten en mee te denken.

Belangrijk vind ik dat mensen zelf verantwoordelijk blijven voor de keuzes die zij maken. Ik ondersteun bij het zoeken naar  de verschillende keuzemogelijkheden. Hierbij heb ik aandacht voor het verleden en richt ik me op de toekomst. Uitgangspunt is dat het plan ook daadwerkelijk het plan van mensen zelf wordt.

Werkervaring heb ik opgedaan in de sectoren arbeid en participatie en onderwijs. Graag laat ik u uw voordeel doen met deze achtergrond, waarmee ik u graag ondersteun.

Ik werk onafhankelijk van de beoordelende instanties en WoerdenWijzer.nl.

Ik wil graag samen met u pad… U ook?


Suraya Arifin
email: searifin@outlook.com

Heeft u een vraag en komt u er niet uit?

Ik kijk graag met u mee en wil u ondersteunen bij het vinden van de juiste oplossing. Samen staan we sterk.

U kunt bij mijn terecht met vragen over inkomen, wonen, werk, onderwijs, hulpverlening en zorg. Maar ook met vragen over de wet- en regelgeving. Indien nodig bemiddel ik tussen u en de zorgverlener. Uw vraag zal door mij met de benodigde zorg en aandacht bekeken en behandeld worden. Als u tevreden bent dan ben ik dat ook.

Als dienstverlener heb ik werkervaring opgedaan bij onder andere bureau Halt, Raad voor de Kinderbescherming, gemeente Rotterdam, Stichting Budgetzorg etc. Mijn kwaliteiten en expertise wil ik graag met u delen.


Angela Calder
email: info@calder-consultancy.nl

Als zelfstandig professional ligt mijn expertise op gebied van onder andere inkomen, werk en zorg. Door mijn levens/werkervaringen ben ik bedreven met het begeleiden van mensen op diverse levensgebieden. Samenwerking met doelgroepen waaronder, ouderen, jongeren, alleenstaande (ouders), ex-gedetineerden, nieuwkomers (asiel) en een breed scala aan sociale (multi-problematieke) vraagstukken.

Ik heb kennis van diverse wet- en regelgevingen waaronder Participatiewet, WW, WMO, Schuldhulpverlening, IOAW, Jeugdwet, Wet Taaleis. Ik ben een people-person met een open en onbevooroordeelde blik, die makkelijk contacten legt en werkt aan verbindingen. Mijn werkervaringen strekken zich tot organisaties als de Raad voor de Kinderbescherming, diverse banken en voornamelijk werkzaam binnen diverse gemeenten. Mijn naasten alsmede collega’s beschrijven mij als een vriendelijke persoon die behulpzaam, ruimdenkend en oplossingsgericht is. Daarbij schroom ik niet om buiten de box te denken en streef naar een win-win situatie.


Evelien Bredt
E-mail:  
ebredt@mee-ugv.nl

Naast mijn werk als regieondersteuner werk ik bij het team Wet Langdurige Ondersteuning in de provincie Utrecht.  Hierdoor heb ik veel kennis van wet en regelgeving rondom indicatiestellingen en Wet Langdurige Zorg. Ik heb een aantal jaar gewerkt bij het CIZ als indicatiesteller daarnaast heb ik gewerkt als begeleider bij mensen met een verstandelijke beperking.  Zo heb ik uitgebreide ervaring op het gebied van advies en ondersteuning bij vragen op allerlei levensgebieden. Ik hoor het graag wanneer ik iets voor u kan betekenen.

Ik ben een doorzetter, geef niet snel op en kan goed het overzicht bewaren. Mijn motto is:
“Alleen ga je sneller, samen kom je verder.”


Christiane Rietveld
e-mail: crietveld@mee-ugv.nl

Uitgaan van de eigen en de eigen kracht van mensen is mijn stijl van advies en ondersteuning.

Ik heb brede kennis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook heb ik ruime ervaring in het adviseren en ondersteunen van zowel gezinnen als individuen met de meest uiteenlopende vragen en vanuit verschillende culturen. Relativeren, heldere grenzen stellen en samen prioriteiten stellen, horen bij mijn praktische hands-on mentaliteit.

Heeft u een vraag? Graag hoor ik wat ik voor u kan betekenen. Daarbij zijn uw vragen en mogelijkheden altijd het vertrekpunt. Ik kan goed luisteren en heb een scherp oog voor uw situatie.


Simone Vernooij
e-mail: SVernooij-vanRijn@mee-ugv.nl

Wetten en regels kunnen ingewikkeld in elkaar zitten en vragen oproepen, bijvoorbeeld:
* Mijn zus heeft toezicht nodig; kiezen we voor bewindvoering, mentorschap of onder curatele stelling?
* Mijn aanvraag voor een invalideparkeerkaart is afgewezen, wat kan ik doen?
* Ik krijg verschillende brieven over de verantwoordingseisen voor mijn PGB, wat nu?
* Is mijn opleiding verplicht al haar locaties rolstoeltoegankelijk te maken?

Door mijn opleiding in de sociaal juridische dienstverlening en mijn jarenlange praktijkervaring vanuit MEE Utrecht, Gooi & Vecht ben ik goed op de hoogte van de wetten en regels. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning, de jeugdweg, Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg.

Een bezwaar- en klachtenprocedure kan grote impact hebben. Daarom probeer ik eerst om met bemiddeling tot een oplossing te komen. Dit houdt in dat ik bijvoorbeeld samen met u een gesprek heb bij een instantie waar het niet goed loopt. Tijdens dit gesprek zit ik naast u en kan voor u opkomen als u dit zelf lastig vindt.

Graag hoor ik het als ik u ergens bij kan ondersteunen. Ik ben er voor u!


Ada Grasmeijer
e-mail: agrasmeijer@mee-ugv.nl

Bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH) staat het leven van het ene op het andere moment volledig op zijn kop. Het letsel is vaak niet zichtbaar, maar de gevolgen zijn groot. Niet alleen als u getroffen bent door NAH (of jij, ik ben er ook voor kinderen en jongeren met hersenletsel!). Ook voor de rest van het gezin verandert er enorm veel. Ik werk als consulent bij MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Door mijn jarenlange kennis en ervaring rondom hersenletsel trek ik graag met u op bij vragen.

Hersenletsel is bij iedereen anders. Dit vraagt voor iedere situatie maatwerk. Hierin ben ik flexibel en innovatief. U krijgt handvatten om keuzes te maken die bij u passen. Graag ga ik samen met u op zoek naar de mogelijkheden die u daadwerkelijk een stap verder helpen.

Dus mocht u ondersteuning nodig hebben of vragen na een ongeluk, beroerte, hersenvliesontsteking of ander letsel aan het hoofd, dan kijk ik graag met u mee.