Dorpsplatform Kamerik

Wat doet de organisatie?

De Stichting Dorpsplatform Kamerik heeft ten doel het verbeteren en in stand houden van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat in Kamerik.

Het bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich inzet voor de belangen en het leefklimaat van de inwoners van Kamerik. Het Dorpsplatform werkt samen met de gemeente Woerden en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat betrekking heeft op het leefklimaat in Kamerik. U kunt hier terecht met uw eigen ideeën of plannen of u kunt zelf ook een actieve rol spelen binnen het Dorpsplatform.

U kunt bij deze organisatie o.a. terecht voor

  • Activiteiten
  • Aan de slag met uw initiatief