Dorpsplatform Rijnoevers

Wat doet de organisatie?

Dorpsplatform Rijnoevers is een organisatie van en voor de inwoners van deRietveld en Barwoutswaarder. Het Dorpsplatform zet zich in voor het vergroten van de veiligheid en leefbaarheid. Belangrijke aandachtspunten zijn de verkeersproblematiek, het varen op de Oude Rijn, een schone leefomgeving, sociale aspecten en culturele activiteiten.