Adviespunt Zorgbelang

Wat doet de organisatie?

Adviespunt Zorgbelang geeft informatie, advies en ondersteuning bij vragen of klachten over zorg of welzijn, indien u een indicatie heeft voor de Wet langdurige zorg en ook bij vragen over de gezondheidszorg.

De hulp van Adviespunt Zorgbelang is gratis. Adviespunt Zorgbelang is onafhankelijk van zorginstellingen, gemeenten, Jeugdzorg en indicatiestellers.

Diensten veranderen snel. Wij adviseren na te gaan of de dienst nog aangeboden wordt.