Inzowijs

Hoofdlocatie

Wat doet de organisatie?

Inzowijs begeleidt kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een psychiatrische stoornis, een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking.  De begeleiding kan thuis plaatsvinden, maar ook op school of bij de sport- of hobbyclub, waar het kind lid van is. Tijdens de begeleiding wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan het omgaan met emoties, sociale vaardigheden of zelfredzaamheid.

U kunt bij deze organisatie terecht met en zonder verwijzing.
Voor meer informatie over verwijzingen, kunt u terecht op onze pagina over verwijzingen

Diensten veranderen snel. Wij adviseren na te gaan of de dienst nog aangeboden wordt.

U kunt bij deze organisatie o.a. terecht voor

  • Begeleiding thuis
  • Kinderen met een beperking
  • Hulp bij problemen op school

Contactgegevens

Telefoonnummer
071-57 686 37