Remember Thuis

Hoofdlocatie

Wat doet de organisatie?

Remember Thuis biedt persoonlijke, professionele ondersteuning en begeleiding aan mensen met een vorm van dementie, die graag nog thuis blijven wonen. De begeleiding is gericht op het zo lang mogelijk in stand houden van de zelfredzaamheid en het gevoel van eigenwaarde. Dit kan door activiteiten in en buitenshuis, bewegen, samen eten enz. 

Remember Thuis bestaat uit twee zeer ervaren medewerkers; er komen dus niet steeds verschillende medewerkers aan huis. Dit zorgt voor rust en een vertrouwensband voor zowel cliënt als mantelzorger.  Het ziekteproces wordt positief en persoonlijk ondersteund, hetgeen de mantelzorger ontlast en waardoor de cliënt plezier in het leven heeft en zelfvertrouwen krijgt. 

Remember Thuis kan ingezet worden via uw PGB. In overleg wordt een planning gemaakt voor de gewenste uren.

 

U kunt bij deze organisatie terecht met en zonder verwijzing.
Voor meer informatie over verwijzingen, kunt u terecht op onze pagina over verwijzingen

Diensten veranderen snel. Wij adviseren na te gaan of de dienst nog aangeboden wordt.

U kunt bij deze organisatie o.a. terecht voor

  • Begeleiding thuis
  • Hulp bij koken en/of samen eten
  • Luisterend oor
  • Ondersteuning voor mantelzorgers
  • Zorg tijdelijk overdragen (respijtzorg)
  • Ondersteuning bij dementie

Contactgegevens

Telefoonnummer
06-37408729