Stichting De Tussenvoorziening

Hoofdlocatie

Wat doet de organisatie?

De Tussenvoorziening biedt opvang, woon- en financiële begeleiding aan mensen die in een kwetsbare situatie verkeren. De begeleiding is gericht op verbetering van de woon- en leefsituatie en het voorkomen dat de cliënt terugvalt in de oude situatie. De Tussenvoorziening stimuleert cliënten om zoveel mogelijk de regie in eigen hand te nemen.

De Tussenvoorziening biedt budgetbeheer en schuldhulpverlening aan (ex) dak- en thuisloze mensen, of mensen die dakloos dreigen te worden. Stadsgeldbeheer richt zich op mensen die zich niet kunnen inschrijven bij de gemeente op het adres waar zij wonen en mensen die naast financiële problemen ook veel andere problemen hebben bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting, verslaving of psychiatrie.

De doelgroep bestaat uit mensen die door sociaal-maatschappelijke of psychische omstandigheden in een kwetsbare (woon)situatie verkeren. Een deel van hen verblijft op straat of in de laagdrempelige dag- en nachtopvang. Zij zijn vaak moeilijk bereikbaar en begeleidbaar. Daarnaast is een groot deel van de doelgroep dakloos geweest of marginaal gehuisvest. Zij hebben vaak noodgedwongen hun woning moeten verlaten en zijn niet in staat om op eigen kracht en zonder ondersteuning een stabiele woonsituatie te realiseren of te behouden.

 

U heeft geen verwijzing nodig.

Diensten veranderen snel. Wij adviseren na te gaan of de dienst nog aangeboden wordt.

U kunt bij deze organisatie o.a. terecht voor

  • Geldzaken op orde houden
  • Tijdelijke woonruimte
  • Schuldhulpverlening
  • Dakloosheid
  • Wonen met begeleiding (begeleid wonen)

Contactgegevens

Bezoekadres
Niasstraat 1, 3531WR Utrecht
Routebeschrijving bekijken
Telefoonnummer
030-2340819

Locatie