Team Er Op Af

Hoofdlocatie

Wat doet de organisatie?

Team Er Op Af van WoerdenWijzer bezoekt  inwoners van de gemeente Woerden waar zorgen over zijn of die overlast veroorzaken; en die nog geen contact hebben met  hulpverlening. Problemen die de teamleden tegenkomen zijn o.a. vereenzaming, psychische problemen, vervuiling, obsessieve verzamelwoede, enz.

Meldingen voor het Team Er op af komen via verschillende kanalen bij WoerdenWijzer  binnen: Veilig Thuis, politie/wijkagenten, boa’s, medewerkers Groen West, maatschappelijk werk Kwadraad, huisartsen, enz.

Team Er Op Af is heel laagdrempelig en gaat stapje voor stapje aan de slag. Omdat het deel uitmaakt van WoerdenWijzer, kunnen de teamleden direct hulp inschakelen  en meteen een ondersteuningsplan maken, indien nodig.  

 

U heeft geen verwijzing nodig.

Diensten veranderen snel. Wij adviseren na te gaan of de dienst nog aangeboden wordt.

U kunt bij deze organisatie o.a. terecht voor

  • Maatschappelijk werk
  • Hulp bij mishandeling
  • Hulp bij huiselijk geweld
  • Psychologische hulp
  • Tijdelijke woonruimte
  • Hulp bij somberheid en depressie
  • Hulp aan een verslaafde
  • Dakloosheid

Contactgegevens