Wijkplatform Schilderskwartier Woerden

Website

Wat doet de organisatie?

Het Wijkplatform Schilderskwartier is een organisatie van en voor de wijkbewoners van het Schilderskwartier in Woerden. Het Wijkplatform organiseert wijkoverleg, een wijkschouw, bewonersavonden, wijkfeesten en buurtactiviteiten. Het Wijkplatform vergadert geregeld samen met gemeente, politie, woningcorporatie en welzijnswerk. Ook  publiceert het Wijkplatform drie à viermaal per jaar een wijkkrant. Het wijkplatform Schilderskwartier is opgericht om de leefbaarheid en de communicatie tussen gemeente en bewoners te verbeteren. U kunt ook uw eigen ideeën en plannen over de wijk kwijt bij het platform.

 

U heeft geen verwijzing nodig.

Diensten veranderen snel. Wij adviseren na te gaan of de dienst nog aangeboden wordt.