WoerdenWijzer

Wat doet de organisatie?

WoerdenWijzer is een onderdeel van de gemeente Woerden. Binnen het team van WoerdenWijzer vindt u medewerkers van de Toegang, waarmee u uw vraag over zorg, inkomen, aanpassingen of opvoeding kunt bespreken. Zij helpen u uitzoeken waar u het best terecht kan voor hulp. Of soms kunnen zij u zelf al oplossingen geven. Als blijkt dat uw vraag een antwoord nodig heeft vanuit bijv. de Wmo, de Jeugdwet of Schuldhulpverlening, dan zorgen de medewerkers van de Toegang voor een warme overdracht naar het casusteam.

De medewerkers van het casusteam pakken uw vraag op en gaan met u in gesprek. Samen met de medewerker stelt u een ondersteuningsplan op (of werkt dit samen verder uit als u er zelf al een heeft geschreven), waar u de hulpvraag en de mogelijke oplossing beschrijft. Dit is het onderzoek, waaruit blijkt of u, en zo ja, welke vorm van ondersteuning nodig is. Hier kunt u dan eenvoudig een aanvraag voor doen. De medewerker zal een besluit nemen op de aanvraag, waarna u een beschikking zult ontvangen. Lees ook meer bij Besluit, indicatie en beschikking.

Nadat de medewerker uw aanvraag heeft afgehandeld is er nog het team administratieve medewerkers, die zorgen dat alles goed geregeld wordt. Bijvoorbeeld het regelen van uw PGB, of de communicatie met de zorgaanbieders en leveraciers.

Behalve casusmedewerkers werken er bij WoerdenWijzer ook een mantelzorgconsulent en welzijnscoaches. Voor hulp en adviezen van deze medewerkers heeft u geen aanvraag of besluit nodig. U kunt hen altijd benaderen met uw vragen.

U kunt bij deze organisatie o.a. terecht voor

 • Financiering Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Financiering Jeugdwet
 • Parkeren
 • Aangepaste auto
 • Nieuwe mensen leren kennen
 • Schuldhulpverlening
 • Ondersteuning voor mantelzorgers
 • Geldkrant Woerden
 • Woonplaatsbeginsel Jeugdwet
 • Gehandicaptenparkeerkaart
 • Inburgeren in Nederland
 • Beschermd wonen voor mensen met psychische klachten

Contactgegevens

Bezoekadres
Blekerijlaan 14, 3447GR Woerden
Routebeschrijving bekijken
Telefoonnummer
0348-428 600

Diensten op locatie