Proclaimer:

De gemeente Woerden is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet haar uiterste best deze actueel en juist te houden. De normen uit de BurgerServiceCode zijn hierbij onze leidraad. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.
Alle benodigde gegevens staan op onze contactpagina. Zo spoedig mogelijk zullen wij uw melding behandelen en eventueel actie ondernemen. Wanneer u per e-mail of met behulp van het webformulier reageert, wordt dit behandeld conform onze servicenormen.
 

Uw privacy bij WoerdenWijzer.nl

WoerdenWijzer.nl is onderdeel van de gemeente Woerden. Om onze taken als gemeente uit te kunnen voeren, moeten wij persoonsgegevens verwerken. Gemeente Woerden vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Door de nieuwe taken en veranderingen in het sociaal domein wordt er in Nederland veel nagedacht over privacy van gegevens. De gemeente past haar manier van werken steeds aan aan nieuwe inzichten op het gebied van privacy. Wanneer uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, kunt u erop vertrouwen dat wij dat zorgvuldig en in overleg met u doen. Daarnaast zorgen wij er voor dat deze gegevens door ons beveiligd worden tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik. Dit hebben we uitgebreid beschreven, in bijgevoegd bestand.
 

Een klacht of vraag over uw privacy?

Heeft u een vraag over privacy? Heeft u een klacht over hoe er met uw gegevens wordt omgegaan of vermoedt u misbruik van uw gegevens? Neemt u dan contact op met onze security officer (CISO). U kunt uw vraag of klacht mailen naar stadhuis@woerden.nl t.a.v. B&W Woerden.
 

Copyright:

Al de materialen die getoond worden op deze website (waaronder teksten, foto’s, illustraties, lay-out, buttons, etc.) zijn © copyright van de gemeente Woerden.
 

Links naar websites van derden: 

Deze website kan een link aangeven naar een of meerdere websites die door andere partijen dan door de gemeente Woerden worden geëxploiteerd. De gemeente Woerden is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites en ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van een bezoek aan deze internetsites.
Mocht u technische vragen of -opmerkingen hebben over deze site en over de links, dan kunt u terecht bij onze websitebeheerder van WoerdenWijzer.nl, gemeente Woerden, via telefoonnummer (0348) 428 469 of e-mailadres: beheer@woerdenwijzer.nl